Trò chơi liên quan đến công ty95

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Codemasters [phổ biến] The Codemasters Software Company Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1986 [>34 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Đức Benelux
Tất cả quốc gia (5) ▾
Tây Ban Nha Pháp
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%
3 most recent game 68%
10 most recent game 64%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
74 29%
32 13%
30 12%
16 6%
16 6%
12 5%
9 4%
8 3%
7 3%
6 2%
5 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập