Trò chơi liên quan đến công ty57

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2021 Rogue Lords
2021 Blood Bowl 3
Trò chơi đã phát hành
2021 Pro Cycling Manager 2021
2021 Tour de France 2021
2021 Werewolf: The Apocalypse - Earthblood
2020 Pro Cycling Manager 2020
2020 Tour de France 2020
2019 Paranoia: Happiness is Mandatory
2019 Blood Bowl: Death Zone
2019 Pro Cycling Manager Season 2019
2018 66% Call of Cthulhu
2018 Space Hulk: Tactics
2018 Pro Cycling Manager Season 2018
2017 Pro Cycling Manager Season 2017
2017 67% Styx: Shards of Darkness
2017 Pro Basketball Manager 2017
2016 50% Space Hulk: Deathwing
2016 Blood Bowl 2: Nurgle
2016 Blood Bowl 2: Necromantic
2016 Blood Bowl 2: Undead
2016 Pro Cycling Manager Season 2016
2016 Blood Bowl 2: Norse
2016 Pro Basketball Manager 2016
2015 Blood Bowl 2: Lizardmen
2015 Blood Bowl 2: Wood Elves
2015 Blood Bowl: Kerrunch
2015 70% Blood Bowl 2
2015 Pro Cycling Manager Season 2015
2014 Basketball Pro Management 2015
2014 65% Styx: Master of Shadows
2014 Front Page Sports Football
2014 Pro Rugby Manager 2015
2014 Pro Cycling Manager Season 2014
2014 Blood Bowl: Star Coach
2014 Dogs of War Online
2013 Basketball Pro Management 2014
2013 72% Aarklash: Legacy
2013 Pro Cycling Manager Season 2013
2012 Game of Thrones: Beyond the Wall [I/2012]
2012 Blood Bowl: Chaos Edition
2012 61% Of Orcs and Men
2012 Dungeonbowl
2012 Pro Cycling Manager Season 2012
2012 72% Game of Thrones
2012 Confrontation
2011 Le Tour de France: The Official Game
2011 Pro Cycling Manager Season 2011
2010 Blood Bowl: Legendary Edition
2010 Pro Cycling Manager Season 2010
2009 Dungeon Raiders
2009 Pro Cycling Manager Season 2009
2009 Blood Bowl
2009 Dungeon Party
2008 Pro Cycling Manager Season 2008
2007 50% Loki: Heroes of Mythology
2007 50% Loki: Heroes of Mythology
2006 76% Runaway 2: The Dream of the Turtle [Runaway: The Dream of the Turtle]
2006 Winter Challenge

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Cyanide [phổ biến] Cyanide S.A. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 65%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 65%
3 most recent game 61%
10 most recent game 65%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
53 38%
24 17%
23 16%
8 6%
8 6%
7 5%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
Đăng nhập