Đây KHÔNG PHẢI một công ty trò chơi. HQ

Dagmusic Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Dagmusic [phổ biến] Dagmusic Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng một 2004 [>17 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Đăng nhập