Trò chơi liên quan đến công ty177

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Deep Silver [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2002 [>18 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính] Vương quốc Anh Áo
Tất cả quốc gia (6) ▾
Cộng hòa Séc Pháp Ý
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%
3 most recent game 69%
10 most recent game 70%
Over last year (1 game) 82%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
132 32%
62 15%
48 12%
36 9%
36 9%
14 3%
14 3%
13 3%
11 3%
7 2%
6 1%
6 1%
5 1%
5 1%
5 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập