Trò chơi liên quan đến công ty100

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Devolver Digital [phổ biến] GHI Media, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 69%
10 most recent game 70%
Over last year (2 game) 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
94 32%
47 16%
35 12%
29 10%
24 8%
19 7%
15 5%
10 3%
7 2%
5 2%
4 1%
2 <1%
Đăng nhập