Trò chơi liên quan đến công ty76

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2017 54% FIFA 18
2017 NHL 18
2016 68% FIFA 17
2016 NHL 17
2016 EA Sports UFC 2
2015 NBA Live 16
2015 65% FIFA 16
2015 FIFA 16 Ultimate Team
2015 NHL 16
2015 EA Sports UFC Mobile
2014 NBA Live 15
2014 74% FIFA 15
2014 FIFA 15 Ultimate Team
2014 NHL 15
2014 EA Sports UFC
2014 2014 FIFA World Cup Brazil
2013 FIFA World
2013 73% FIFA 14
2013 NHL 14
2012 74% FIFA 13
2012 NHL 13
2012 UEFA Euro 2012
2012 FIFA Street [II/2012]
2012 SSX [II/2012]
2012 Grand Slam Tennis 2
2011 74% Battlefield 3
2011 NBA Jam: On Fire
2011 75% FIFA 12
2011 NHL 12
2011 Fight Night Champion
2010 EA Sports Active 2
2010 EA Sports Active: NFL Training Camp
2010 NBA Elite 11
2010 NBA Jam
2010 73% FIFA 11
2010 NHL 11
2010 NHL Slapshot
2010 2010 FIFA World Cup: South Africa
2009 EA Sports Active: More Workouts
2009 NCAA Basketball 10
2009 NBA Live 10
2009 NHL 10
2009 Fight Night Round 4
2009 Grand Slam Tennis
2009 EA Sports Active
2009 3 on 3 NHL Arcade
2008 61% NHL 09
2008 60% FIFA 09
2008 FaceBreaker
2008 UEFA Euro 2008
2008 FIFA Street 3
2007 Medal of Honor: Heroes 2
2007 64% FIFA 08
2006 Medal of Honor: Heroes
2006 65% Need for Speed: Carbon
2006 71% FIFA 07
2005 81% Need for Speed: Most Wanted [I/2005] [Need for Speed: Most Wanted 5-1-0]
2005 NBA Street Showdown
2004 77% Need for Speed Underground 2
2004 FIFA Soccer 2005
2004 Tiger Woods PGA Tour 2005 [Tiger Woods PGA Tour]
2004 Fight Night 2004
2003 SSX 3
2002 76% Need for Speed: Hot Pursuit 2
2000 FIFA 2001 [I/2000]
2000 SSX
2000 85% Need for Speed: Porsche Unleashed
1999 78% Need for Speed: High Stakes
1998 FIFA 99
1998 81% Need for Speed 3: Hot Pursuit
1997 78% Need for Speed 2
1994 FIFA International Soccer [II/1994]
1994 FIFA Soccer 95
1994 74% Road & Track Presents: The Need for Speed
1993 FIFA International Soccer [I/1993]
1986 Psi 5 Trading Co.

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại EA Canada [phổ biến]
Tên trước đây Distinctive Software, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến 1991]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 62%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
39 15%
38 15%
26 10%
18 7%
18 7%
16 6%
13 5%
13 5%
11 4%
8 3%
7 3%
7 3%
6 2%
6 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập