Trò chơi liên quan đến công ty21

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Eko Software [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1999 [>21 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 53%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 53%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
18 38%
6 13%
6 13%
5 10%
3 6%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập