Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Elemental Games [phổ biến]
Tên trước đây NewGame Software [phổ biến, có hiệu lực đến 2002]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 86%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 86%
3 most recent game 86%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
4 100%
Đăng nhập