Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Flying Cafe for Semianimals [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng một 2011 [>12 năm]
Quốc gia của công ty U-crai-na [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 60%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 60%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập