Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Just Cause Productions [phổ biến] Just Cause Productions, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Just Cause Productions, LLC [hợp tác, có hiệu lực đến tháng sáu 2006]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng mười hai 2001 [>19 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Nhật Bản
Trang web Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 18%
2 18%
2 18%
2 18%
2 18%
1 9%
Đăng nhập