Trò chơi liên quan đến công ty143

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Kalypso Media [phổ biến] Kalypso Media GmbH [hợp tác]
Nhãn Kasedo Games
Trạng thái Hoạt động kể từ Mùa hè 2006 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính] Hoa Kỳ Europe
Trang web Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%
3 most recent game 65%
10 most recent game 62%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
137 40%
50 15%
47 14%
39 12%
32 9%
15 4%
8 2%
5 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
Đăng nhập