Trò chơi liên quan đến công ty143

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2021 Disciples: Liberation
Trò chơi đã phát hành
2021 Port Royale 4: Buccaneers
2021 Railway Empire: Japan
2021 Spacebase Startopia
2020 Tropico 6: Caribbean Skies
2020 Port Royale 4
2020 Immortal Realms: Vampire Wars
2020 Tropico 6: Lobbyistico
2020 Railway Empire: Nintendo Switch Edition
2020 Railway Empire: Down Under
2020 Tropico 6: Spitter
2020 Dungeons 3: A Multitude of Maps
2020 Commandos 2 HD Remaster
2020 Praetorians HD Remaster
2019 Railway Empire: Northern Europe
2019 Tropico 6: The Llama of Wall Street
2019 Railway Empire: France
2019 Dungeons 3: Famous Last Words
2019 Tropico 6
2019 Railway Empire: Germany
2019 Sudden Strike 4: The Pacific War
2019 Dungeons 3: An Unexpected DLC
2018 Railway Empire: Great Britain & Ireland
2018 Project Highrise: Architect's Edition
2018 Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles
2018 Railway Empire: Crossing the Andes
2018 Sudden Strike 4: Africa - Desert War
2018 Dungeons 3: Clash of Gods
2018 56% Shadows: Awakening
2018 Railway Empire: The Great Lakes
2018 My Riding Stables: Life with Horses
2018 Sudden Strike 4: Finland - Winter Storm
2018 Railway Empire: Mexico
2018 Dungeons 3: Lord of the Kings
2018 Dungeons 3: Evil of the Caribbean
2018 Dungeons 3: Once Upon a Time
2018 69% Railway Empire
2017 Sudden Strike 4: Road to Dunkirk
2017 72% Dungeons 3
2017 Sudden Strike 4
2017 56% Vikings: Wolves of Midgard
2017 Urban Empire
2016 Agatha Christie: The ABC Murders [II/2016]
2016 Tropico 5: Complete Collection
2015 Empire TV Tycoon
2015 Dungeons 2: A Game of Winter
2015 Grand Ages: Medieval
2015 Dungeons 2: A Song of Sand and Fire
2015 Crookz: The Big Heist
2015 Dungeons 2: A Chance of Dragons
2015 Tropico 5: T-Day
2015 Tropico 5: The Supercomputer
2015 Sins of a Solar Empire: Rebellion - Ultimate Edition
2015 Tropico 5: Espionage
2015 62% Dungeons 2
2015 Tropico 5: Inquisition
2015 Tropico 5: Supervillain
2015 Tropico 5: Gone Green
2015 65% Blackguards 2
2015 Mechs & Mercs: Black Talons
2015 Tropico 5: Surf's Up!
2014 Tropico 5: Waterborne
2014 Crowntakers
2014 Tropico 5: Joint Venture
2014 Tropico 5: Generalissimo
2014 Tropico 5: Mad World
2014 Tropico 5: The Big Cheese
2014 ZAMB! Biomutant Extermination
2014 73% Tropico 5
2014 Hegemony Rome: The Rise of Caesar
2013 Racing Manager 2014
2013 Dark: Cult of the Dead
2013 Omerta: City of Gangsters - The Japanese Incentive
2013 Rise of Venice: Beyond the Sea
2013 60% Blood Knights
2013 67% Dark Eye: Demonicon, The
2013 Tropico 4: Apocalypse
2013 Rise of Venice
2013 Tropico 4: The Academy
2013 Port Royale 3 Gold Edition
2013 Tropico 4: Propaganda!
2013 Tank Operations: European Campaign
2013 Tropico 4: Voodoo
2013 40% Dark
2013 Fallen Enchantress: Legendary Heroes
2013 Omerta: City of Gangsters - The Arms Industry
2013 Omerta: City of Gangsters - Damsel in Distress
2013 Anna: Extended Edition
2013 Alien Spidy
2013 Port Royale 3: Treasure Island
2013 Omerta: City of Gangsters - The Con Artist
2013 Dollar Dash
2013 65% Omerta: City of Gangsters
2013 Omerta: City of Gangsters - The Bulgarian Colossus
2013 Ski Jumping Pro
2012 Tropico 4: Vigilante
2012 Tropico 4: Megalopolis
2012 Tropico 4: Pirate Heaven
2012 Tropico 4: Gold Edition
2012 Air Conflicts: Pacific Carriers [Air Conflicts: Pacific Carriers PlayStation 4 Edition]

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Kalypso Media [phổ biến] Kalypso Media GmbH [hợp tác]
Nhãn Kasedo Games
Trạng thái Hoạt động kể từ Mùa hè 2006 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính] Hoa Kỳ Europe
Trang web Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%
3 most recent game 65%
10 most recent game 62%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
137 40%
50 15%
47 14%
39 12%
32 9%
15 4%
8 2%
5 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
Đăng nhập