Trò chơi liên quan đến công ty90

Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2016 61% Far Cry: Primal
2014 77% Child of Light
2013 77% Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist
2011 Nuclear Dawn
2011 Garshasp: The Monster Slayer
2011 80% Gemini Rue [Gemini Rue: Заговор на Барракусе]
2010 67% Fable 3
2010 Julia: Innocent Eyes [Julia: Дело невинных глаз]
2010 Patrician 4: Conquest by Trade [Патриций 4]
2010 Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 5: The City That Dares Not Sleep [Сэм и Макс. 3-й сезон. Эпизод 5. Город, который не смеет спать]
2010 Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 4: Beyond the Alley of the Dolls [Сэм и Макс. 3-й сезон. Эпизод 4. Кошмар на улице клонов]
2010 Crackdown 2
2010 Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 3: They Stole Max's Brain! [Сэм и Макс. 3-й сезон. Эпизод 3. Они украли мозг Макса!]
2010 DogFighter [DogFighter: Крылатая ярость]
2010 Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 2: The Tomb of Sammun-Mak [Сэм и Макс. 3-й сезон. Эпизод 2. Гробница Сэммун-Мака]
2010 Scourge Project: Episodes 1 and 2, The [Scourge Project. Проект БИЧ: Эпизоды 1 и 2, The]
2010 Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone [Сэм и Макс. 3-й сезон. Эпизод 1. Измерение строгого режима]
2010 Din's Curse [Din's Curse: Проклятие Дина]
2010 M.U.D. TV [МУТь-ТВ: МегаУбойное Трэш-Телевидение]
2009 International Basketball 2009 [Баскетбол 2009: Все звезды]

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Logrus [phổ biến] Логрус [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng tám 1993 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 72%
10 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
89 90%
4 4%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
Đăng nhập