Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Neuron-Age [phổ biến] Neuron-Age Co., Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2000 [>20 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
Đăng nhập