Trò chơi liên quan đến công ty117

Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2021 Caligula Effect 2, The
Trò chơi đã phát hành
2021 R-Type Final 2
2021 Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited
2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny
2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny
2020 World's End Club
2020 World's End Club
2020 La-Mulana 1 & 2
2020 Giraffe and Annika
2020 Giraffe and Annika
2020 Giraffe and Annika
2019 Disgaea 4 Complete+
2019 Little Town Hero
2019 Little Town Hero
2019 Alliance Alive HD Remastered, The
2019 Alliance Alive HD Remastered, The
2019 Alliance Alive HD Remastered, The
2019 Ys 9: Monstrum Nox
2019 Ys 9: Monstrum Nox
2019 Ys 9: Monstrum Nox
2019 Langrisser 1 & 2
2019 Langrisser 1 & 2
2019 Langrisser 1 & 2
2018 Disaster Report 4: Summer Memories
2018 Disaster Report 4: Summer Memories
2018 Disaster Report 4: Summer Memories
2018 Yomawari: The Long Night Collection
2018 Yomawari: The Long Night Collection
2018 Assault Spy
2018 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, The
2018 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, The
2018 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, The
2018 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, The
2018 SNK Heroines: Tag Team Frenzy
2018 SNK Heroines: Tag Team Frenzy
2018 Metal Max Xeno
2018 Metal Max Xeno
2018 Fallen Legion+ [Fallen Legion: Rise to Glory]
2017 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, The
2017 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, The
2017 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, The
2017 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, The

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại NIS America [phổ biến] NIS America, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 78%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 78%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
38 18%
37 18%
36 17%
34 16%
29 14%
10 5%
9 4%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập