Trò chơi liên quan đến công ty131

Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2023 Disgaea 7
2023 Disgaea 7
Trò chơi đã phát hành
2022 Yurukill: The Calumniation Games
2022 Yurukill: The Calumniation Games
2022 Yomawari: Lost in the Dark
2022 Yomawari: Lost in the Dark
2022 Yomawari: Lost in the Dark
2021 Monark
2021 Monark
2021 Monark
2021 Caligula Effect 2, The
2021 Caligula Effect 2, The
2021 R-Type Final 2
2021 Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited
2021 Fallen Legion: Revenants
2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny [Disgaea 6 Complete]
2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny [Disgaea 6 Complete]
2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny [Disgaea 6 Complete]
2020 Legend of Heroes: Trails into Reverie, The
2020 Legend of Heroes: Trails into Reverie, The
2020 Legend of Heroes: Trails into Reverie, The
2020 World's End Club
2020 World's End Club
2020 La-Mulana 1 & 2
2020 Giraffe and Annika
2020 Giraffe and Annika
2020 Giraffe and Annika
2019 Disgaea 4 Complete+
2019 Little Town Hero
2019 Little Town Hero
2019 Alliance Alive HD Remastered, The
2019 Alliance Alive HD Remastered, The
2019 Alliance Alive HD Remastered, The
2019 Ys 9: Monstrum Nox
2019 Ys 9: Monstrum Nox
2019 Ys 9: Monstrum Nox
2019 Langrisser 1 & 2
2019 Langrisser 1 & 2
2019 Langrisser 1 & 2
2018 Disaster Report 4: Summer Memories
2018 Disaster Report 4: Summer Memories
2018 Disaster Report 4: Summer Memories
2018 Yomawari: The Long Night Collection
2018 Yomawari: The Long Night Collection

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại NIS America [phổ biến] NIS America, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 79%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
47 19%
45 18%
40 16%
38 15%
36 14%
10 4%
9 4%
7 3%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập