Trò chơi liên quan đến công ty70

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nival [phổ biến]
Tên trước đây Nival Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 2005]
Trạng thái Hoạt động kể từ 18 tháng mười một 1996 [>24 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính] Hoa Kỳ Bê-la-rút U-crai-na
Trang web Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 73%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
65 79%
5 6%
5 6%
4 5%
2 2%
1 1%
Đăng nhập