Trò chơi liên quan đến công ty544

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Новый Диск [phổ biến] Noviy Disk [phổ biến]
Nhãn ND Games
Trạng thái Hoạt động kể từ 1997 [>23 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 71%
10 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
529 82%
38 6%
36 6%
11 2%
6 <1%
6 <1%
6 <1%
4 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập