Trò chơi liên quan đến công ty63

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2021 Dynasty Warriors 9: Empires
2021 Samurai Warriors 5
Trò chơi đã phát hành
2020 Hyrule Warriors: Age of Calamity
2020 One Piece: Pirate Warriors 4
2020 Persona 5 Strikers
2019 Attack on Titan 2: Final Battle
2018 Warriors Orochi 4
2018 Attack on Titan 2
2018 Dynasty Warriors 9
2017 74% Fire Emblem Warriors
2017 Warriors All-Stars
2016 Samurai Warriors: Spirit of Sanada
2016 Berserk and the Band of the Hawk
2016 Dynasty Warriors: Godseekers
2016 Toukiden 2
2016 Dragon Quest Heroes 2
2016 Attack on Titan
2016 Hyrule Warriors: Legends
2015 Arslan: The Warriors of Legend
2015 One Piece: Pirate Warriors 3
2015 Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below
2015 Samurai Warriors 4-2
2015 Bladestorm: Nightmare
2014 Samurai Warriors: Chronicles 3
2014 Dynasty Warriors 8: Empires
2014 Toukiden: Kiwami
2014 Hyrule Warriors
2014 Samurai Warriors 4
2013 Dynasty Warriors: Gundam Reborn
2013 Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends
2013 Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends - Complete Edition
2013 Warriors Orochi 3 Ultimate
2013 Toukiden: The Age of Demons
2013 One Piece: Pirate Warriors 2
2013 Dynasty Warriors 8
2012 Fist of the North Star: Ken's Rage 2
2012 Dynasty Warriors 7: Empires
2012 Samurai Warriors: Chronicle 2nd
2012 Dynasty Warriors VS
2012 One Piece: Pirate Warriors
2011 Warriors Orochi 3
2011 Dynasty Warriors Next
2011 Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends
2011 Samurai Warriors 3: Empires
2011 Dynasty Warriors 7
2011 Samurai Warriors: Chronicles
2010 Dynasty Warriors: Gundam 3
2010 Trinity: Souls of Zill O'll
2010 Fist of the North Star: Ken's Rage
2009 Samurai Warriors 3
2009 Dynasty Warriors 6: Empires
2009 Dynasty Warriors: Strikeforce
2008 Dynasty Warriors: Gundam 2
2008 Warriors Orochi 2
2008 Warriors Orochi
2007 Dynasty Warriors 6
2007 Bladestorm: The Hundred Years' War
2006 Samurai Warriors 2
2003 Dynasty Warriors 4
2002 Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends
2001 Dynasty Warriors 3
2000 Dynasty Warriors 2
1997 Dynasty Warriors

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Omega Force [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
36 20%
27 15%
25 14%
21 12%
14 8%
13 7%
12 7%
8 4%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập