HQ

Paradox Development Studio

Trò chơi liên quan đến công ty71

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Paradox Development Studio [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng một 2012 [>9 năm]
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 69%
10 most recent game 76%
Over last year (1 game) 84%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
69 46%
63 42%
8 5%
7 5%
2 1%
2 1%
Đăng nhập