Trò chơi liên quan đến công ty266

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2022 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
2022 Victoria 3
2021 Crusader Kings 3: Royal Court
2021 Empire of Sin: Make It Count
2021 Surviving the Aftermath
Trò chơi đã phát hành
2021 Prison Architect: Second Chances
2021 Europa Universalis 4: Leviathan
2021 Stellaris: Nemesis
2021 Crusader Kings 3: Northern Lords
2021 Imperator: Rome - Heirs of Alexander
2021 Prison Architect: Going Green
2020 Empire of Sin
2020 Age of Wonders: Planetfall - Star Kings
2020 Stellaris: Necroids Species Pack
2020 Hearts of Iron 4: Battle for the Bosporus
2020 84% Crusader Kings 3
2020 Prison Architect: Island Bound
2020 Europa Universalis 4: Emperor
2020 Age of Wonders: Planetfall - Invasions
2020 Imperator: Rome - Magna Graecia
2020 Cities: Skylines - Sunset Harbor
2020 Stellaris: Federations
2020 Hearts of Iron 4: La Résistance
2020 Stellaris: Galaxy Command
2019 Imperator: Rome - The Punic Wars
2019 BattleTech: Heavy Metal
2019 Prison Architect - Psych Ward: Warden's Edition
2019 Age of Wonders: Planetfall - Revelations
2019 Stellaris: Lithoids Species Pack
2019 65% Age of Wonders: Planetfall
2019 BattleTech: Urban Warfare
2019 Stellaris: Ancient Relics
2019 Cities: Skylines - Campus
2019 Surviving Mars: Green Planet
2019 48% Imperator: Rome
2019 Hearts of Iron 4: Man the Guns
2018 Europa Universalis 4: Golden Century
2018 Stellaris: MegaCorp
2018 BattleTech: Flashpoint
2018 Surviving Mars: Colony Design Set
2018 Surviving Mars: Marsvision Song Contest
2018 Surviving Mars: Space Race
2018 Crusader Kings 2: Holy Fury
2018 Cities: Skylines - Industries
2018 Cities: Skylines - Nintendo Switch Edition
2018 Europa Universalis 4: Dharma
2018 Cities: Skylines - Parklife
2018 Stellaris: Distant Stars
2018 73% BattleTech
2018 Europa Universalis 4: Rule Britannia
2018 70% Surviving Mars
2018 Hearts of Iron 4: Waking the Tiger
2018 Stellaris: Apocalypse
2017 Stellaris: Humanoids Species Pack
2017 Crusader Kings 2: Jade Dragon
2017 Europa Universalis 4: Cradle of Civilization
2017 Cities: Skylines - Green Cities
2017 Stellaris: Synthetic Dawn
2017 Tyranny: Bastard's Wound
2017 Pillars of Eternity: Complete Edition
2017 Cities: Skylines - Concerts
2017 Europa Universalis 4: Third Rome
2017 Hearts of Iron 4: Death or Dishonor
2017 Tyranny: Tales from the Tiers
2017 Steel Division: Normandy 44
2017 Cities: Skylines - Mass Transit
2017 Europa Universalis 4: Mandate of Heaven
2017 Stellaris: Utopia
2017 Crusader Kings 2: Monks & Mystics
2016 Hearts of Iron 4: Together for Victory
2016 Cities: Skylines - Natural Disasters
2016 78% Tyranny
2016 Europa Universalis 4: Rights of Man
2016 Crusader Kings 2: The Reaper's Due
2016 Stellaris: Leviathans Story Pack
2016 Stellaris: Plantoids Species Pack
2016 Crusader Kings: Chronicles
2016 76% Hearts of Iron 4
2016 Hearts of Iron: War Stories
2016 76% Stellaris
2016 Europa Universalis 4: Mare Nostrum
2016 Cities: Skylines - Snowfall
2016 71% Pillars of Eternity: The White March - Part 2
2016 Crusader Kings 2: Conclave
2016 Knights of Pen & Paper 2: Here Be Dragons
2015 Magicka 2: Ice, Death and Fury
2015 Europa Universalis 4: The Cossacks
2015 78% Prison Architect [Prison Architect: Mobile]
2015 Cities: Skylines - After Dark
2015 71% Pillars of Eternity: The White March - Part 1
2015 Crusader Kings 2: Horse Lords
2015 Europa Universalis 4: Common Sense
2015 65% Magicka 2
2015 Knights of Pen & Paper 2
2015 Magicka: Wizard Wars
2015 80% Pillars of Eternity
2015 78% Cities: Skylines
2015 Europa Universalis 4: El Dorado
2014 Crusader Kings 2: Way of Life
2014 Runemaster

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Paradox Interactive [phổ biến] Paradox Interactive AB [hợp tác]
Tên trước đây Target Games Interactive AB [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười một 1999]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1995 [>25 năm]
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 66%
10 most recent game 72%
Over last year (1 game) 84%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
256 52%
142 29%
28 6%
26 5%
11 2%
9 2%
8 2%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập