Trò chơi liên quan đến công ty76

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Plug in Digital [phổ biến]
Nhãn Playdius The Sidekicks Dear Villagers
Tất cả nhãn (5) ▾
PID Publishing PID Games
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>10 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
62 32%
36 18%
27 14%
24 12%
20 10%
8 4%
7 4%
6 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
Đăng nhập