+ 13 nền tảng thêm ▾
HQ

Rebellion Interactive Games Ltd

Trò chơi liên quan đến công ty60

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Rebellion Developments [phổ biến] Rebellion Interactive Games Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1992 [>28 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 64%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 64%
3 most recent game 63%
10 most recent game 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
40 27%
19 13%
18 12%
10 7%
9 6%
8 5%
7 5%
7 5%
6 4%
6 4%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập