+ 13 nền tảng thêm ▾
HQ

Rebellion Interactive Games Ltd

Trò chơi liên quan đến công ty60

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2021 Sniper Elite VR
Trò chơi đã phát hành
2021 Evil Genius 2: World Domination
2020 Zombie Army 4: Mission 4 - Damnation Valley
2020 Zombie Army 4: Mission 3 - Deeper Than Hell
2020 Zombie Army 4: Mission 2 - Blood Count
2020 Zombie Army 4: Mission 1 - Terror Lab
2020 Zombie Army 4: Dead War
2019 Sniper Elite V2 Remastered
2018 Strange Brigade: The Thrice Damned 3 - Great Pyramid of Bes
2018 Strange Brigade: The Thrice Damned 2 - The Sunken Kingdom
2018 Strange Brigade: The Thrice Damned 1 - Isle of the Dead
2018 65% Strange Brigade
2017 Rogue Trooper Redux
2017 Sniper Elite 4: Deathstorm Part 2 - Infiltration
2017 Sniper Elite 4: Deathstorm Part 1 - Inception
2017 Sniper Elite 4: Night Fighter Expansion Pack
2017 69% Sniper Elite 4
2016 Battlezone [V/2016]
2015 Raceline CC
2015 Zombie Army Trilogy
2014 55% Sniper Elite 3
2013 Evil Genius Online
2013 Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2
2013 Joust Legend
2013 Sniper Elite: Nazi Zombie Army
2012 56% Sniper Elite V2
2012 NeverDead
2010 PDC World Championship Darts: Pro Tour
2010 60% Aliens vs. Predator
2009 30% Rogue Warrior
2009 Star Wars: Battlefront - Elite Squadron
2009 PDC World Championship Darts 2009
2009 Rogue Trooper: Quartz Zone Massacre
2009 40% ShellShock 2: Blood Trails
2008 Call of Duty: World at War - Final Fronts
2007 Simpsons Game, The
2007 Star Wars: Battlefront - Renegade Squadron
2007 Free Running
2006 69% Rogue Trooper
2005 68% Sniper Elite
2005 Dead to Rights: Reckoning
2004 80% Ground Control 2: Operation Exodus
2004 69% Delta Force: Black Hawk Down - Team Sabre
2003 73% Delta Force: Black Hawk Down
2002 Iron Storm [World War Zero]
2002 Moonbase Commander
2002 Tom Clancy's Rainbow Six: Lone Wolf
2002 Delta Force: Urban Warfare
2000 Ground Control: Dark Conspiracy
2000 Gunlok
2000 Midnight Club: Street Racing
2000 Smuggler's Run
2000 Medal of Honor: Underground
2000 78% Ground Control
2000 Aliens Versus Predator Gold Edition [Aliens Versus Predator Classic 2000]
1999 Battlezone 2: Combat Commander [Battlezone: Combat Commander]
1999 77% Aliens Versus Predator
1999 Red Odyssey, The [Battlezone 98 Redux: The Red Odyssey]
1998 76% Tom Clancy's Rainbow Six
1998 Battlezone [II/1998] [Battlezone 98 Redux]

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Rebellion Developments [phổ biến] Rebellion Interactive Games Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1992 [>28 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 64%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 64%
3 most recent game 63%
10 most recent game 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
40 26%
19 13%
18 12%
10 7%
9 6%
8 5%
7 5%
7 5%
7 5%
6 4%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập