Trò chơi liên quan đến công ty55

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Rising Star Games [phổ biến] Rising Star Games Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Hoa Kỳ Europe Úc
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
21 19%
21 19%
18 16%
12 11%
8 7%
7 6%
6 5%
6 5%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
Đăng nhập