Trò chơi liên quan đến công ty55

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2021 Harvest Moon: One World
2020 Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
2020 Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
2020 Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
2019 Natsuki Chronicles
2019 Decay of Logos
2019 RICO
2018 Little Dragons Cafe
2018 Trailblazers
2017 Harvest Moon: Light of Hope [Harvest Moon: Light of Hope Special Edition]
2017 Ninja Shodown
2017 88 Heroes
2017 Holy Potatoes! We're in Space?!
2017 Giga Wrecker
2017 Red's Kingdom
2016 Harvest Moon: Skytree Village
2016 Conga Master
2016 Lumo
2015 Assault Suit Leynos
2015 Assault Suit Leynos
2015 Assault Suit Leynos
2015 Poncho
2015 Superbeat: Xonic
2015 Superbeat: Xonic
2015 One Upon Light
2015 Earth's Dawn
2015 Earth's Dawn
2015 Earth's Dawn
2015 Earth's Dawn
2015 Lumini
2015 Zombie Vikings: Ragnarök Editiön
2015 Pixel Story, A
2015 Tulpa
2015 Ratz Instagib
2014 Cloudbuilt
2014 Hello Kitty Kruisers
2014 Kromaia
2013 Beyblade: Evolution
2013 Hometown Story
2013 Worms Revolution Extreme
2013 71% Deadly Premonition: The Director's Cut
2013 Super Black Bass 3D
2013 Sorcery Saga: The Curse of the Great Curry God
2012 Jewel Master: Cradle of Egypt 2
2012 TRI: Of Friendship and Madness
2012 Hakuōki: Warriors of the Shinsengumi
2012 Under Defeat HD
2011 La-Mulana [La-Mulana EX]
2011 Akai Katana
2011 Storm in a Teacup
2010 DoDonPachi: Resurrection
2010 Deadly Premonition
2009 Samurai Shodown: Sen
2009 Hakuōki: Demon of the Fleeting Blossom [Hakuōki: Memories of the Shinsengumi]
2009 Jewel Master: Egypt
2009 Happy Bakery
2009 73% Half-Minute Hero
2009 Deathsmiles
2009 Little King's Story
2009 Little King's Story
2009 Muramasa: The Demon Blade
2009 Muramasa: The Demon Blade
2008 Way of the Samurai 3
2007 No More Heroes
2007 No More Heroes
2006 Blazing Souls

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Rising Star Games [phổ biến] Rising Star Games Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Hoa Kỳ Europe Úc
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
21 19%
21 19%
18 16%
12 11%
8 7%
7 6%
6 5%
6 5%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
Đăng nhập