Trò chơi liên quan đến công ty90

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sega Europe [phổ biến] Sega Europe Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Úc Đức
Tất cả quốc gia (7) ▾
Bỉ Pháp Ý Hà Lan
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%
3 most recent game 71%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
23 14%
20 13%
13 8%
11 7%
9 6%
9 6%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập