Trò chơi liên quan đến công ty119

Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2011 70% Serious Sam 3: BFE [Крутой Сэм 3]
2011 77% Orcs Must Die!
2011 Worms: Ultimate Mayhem
2011 65% Hard Reset
2011 81% Witcher 2: Assassins of Kings, The
2011 70% Magicka [Magicka. Ну очень эпическая игра]
2010 77% Divinity 2: The Dragon Knight Saga
2010 Kings' Crusade, The [Kings' Crusade. Львиное Сердце]
2010 Combat Mission: Afghanistan
2010 76% Amnesia: The Dark Descent
2010 Elemental: War of Magic [Elemental. Войны магов]
2010 69% Drakensang: Phileasson's Secret
2010 Commander: Conquest of the Americas [Хозяева морей: Завоевание Америки]
2010 Making History 2: The War of the World [Making History 2. Другая война]
2010 Strategic Command: Неизвестная война
2010 79% Mount & Blade: Warband
2010 72% Drakensang: The River of Time
2010 Sins of a Solar Empire: Diplomacy [Закат Солнечной Империи: Дипломатия]
2009 Europa Universalis 3: Heir to the Throne [Европа 3: Великие династии]
2009 82% Machinarium

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Snowball Studios [phổ biến]
Nhãn snowball.ru troll.ru
Được thành lập 25 tháng năm 1996
Trạng thái Không tồn tại kể từ tháng mười hai 2011 [>15 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 71%
10 most recent game 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
119 98%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập