Trò chơi liên quan đến công ty216

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Computer Entertainment [phổ biến] Sony Computer Entertainment, Inc. [hợp tác]
Được thành lập 16 tháng mười một 1993
Trạng thái Không tồn tại kể từ 31 tháng ba 2016 [>22 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính] Hoa Kỳ Europe
Tất cả quốc gia (5) ▾
Nga Asia
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 70%
10 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
125 42%
57 19%
47 16%
26 9%
19 6%
14 5%
5 2%
3 1%
3 1%
Đăng nhập