HQ

Sony Interactive Entertainment, LLC

Trò chơi liên quan đến công ty93

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Interactive Entertainment [phổ biến] Sony Interactive Entertainment, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1 tháng tư 2016 [>5 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Universal

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 70%
10 most recent game 73%
Over last year (2 game) 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
83 78%
12 11%
6 6%
3 3%
2 2%
1 <1%
Đăng nhập