Trò chơi liên quan đến công ty56

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2017 67% Final Fantasy 12: The Zodiac Age
2016 74% Turing Test, The
2016 Championship Manager 17
2016 Star Ocean: Integrity and Faithlessness
2014 67% Lords of the Fallen [I/2014]
2014 74% Sleeping Dogs: Definitive Edition
2014 Kingdom Hearts HD 2.5 Remix
2014 Kingdom Hearts HD 2.5 Remix
2013 71% Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster
2013 67% Lightning Returns: Final Fantasy 13
2013 67% Lightning Returns: Final Fantasy 13
2013 Mini Ninjas [II/2013]
2012 Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
2012 Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
2011 66% Final Fantasy 13-2
2011 66% Final Fantasy 13-2
2010 Kingdom Hearts Re:coded
2010 Dragon Quest 6: Realms of Revelation [Dragon Quest: Realms of Reverie]
2010 Kingdom Hearts: Birth by Sleep
2009 61% Final Fantasy 13
2009 Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers
2009 75% Mini Ninjas [I/2009]
2009 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord
2009 Kingdom Hearts 358/2 Days
2009 Kingdom Hearts 358/2 Days
2009 Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time
2008 Dragon Quest 5: Hand of the Heavenly Bride
2008 Dragon Quest 5: Hand of the Heavenly Bride
2008 82% Shin Megami Tensei: Persona 4
2008 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King
2007 Dragon Quest 4: Chapters of the Chosen
2007 Final Fantasy 11: Wings of the Goddess
2007 Crisis Core: Final Fantasy 7
2007 Crisis Core: Final Fantasy 7
2007 Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates
2007 Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates
2007 Final Fantasy 12: Revenant Wings
2007 Final Fantasy 12: Revenant Wings
2006 Final Fantasy 11: Treasures of Aht Urhgan
2006 82% Final Fantasy 12
2006 82% Final Fantasy 12
2006 Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7
2005 Kingdom Hearts 2
2005 Exit [II/2006]
2004 Kingdom Hearts: Chain of Memories
2003 Final Fantasy 10-2
2003 Star Ocean: Till the End of Time
2002 Final Fantasy 11
2000 Tomb Raider Chronicles
2000 Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past
2000 81% Final Fantasy 9
2000 81% Final Fantasy 9
2000 81% Final Fantasy 9
2000 Vagrant Story
1999 Urban Chaos
1999 Front Mission 3
1999 Front Mission 3
1999 78% Final Fantasy 8
1998 Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft
1997 78% Final Fantasy 7
1997 78% Final Fantasy 7
1996 79% Blood Omen: Legacy of Kain
1996 78% Tomb Raider [I/1996]
1994 73% Final Fantasy 6
1994 73% Final Fantasy 6
1993 Secret of Mana [I/1993]
1992 Final Fantasy 5
1992 Final Fantasy 5
1991 64% Final Fantasy 4
1990 67% Final Fantasy 3 [I/1990]
1990 67% Final Fantasy 3 [I/1990]
1988 Final Fantasy 2 [I/1988]
1988 Final Fantasy 2 [I/1988]
1987 62% Final Fantasy
1987 62% Final Fantasy

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Square Enix Europe [phổ biến] Square Enix Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Square Europe Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến tháng bảy 2004]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Europe

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 70%
10 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
16 16%
15 15%
11 11%
10 10%
8 8%
7 7%
6 6%
4 4%
4 4%
4 4%
4 4%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập