Trò chơi liên quan đến công ty68

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2018 68% Shadow of the Tomb Raider
2018 Monster Energy Supercross: The Official Videogame
2017 67% Final Fantasy 12: The Zodiac Age
2016 75% Deus Ex: Mankind Divided
2016 Valentino Rossi: The Game
2016 MXGP2: The Official Motocross Videogame
2016 Star Ocean: Integrity and Faithlessness
2016 Sébastien Loeb Rally Evo
2016 Triad Wars
2015 Hitman: Sniper
2014 Kingdom Hearts HD 2.5 Remix
2013 74% Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster
2013 74% Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster
2013 67% Lightning Returns: Final Fantasy 13
2013 79% Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut
2013 Bloodmasque
2013 Final Fantasy 11: Seekers of Adoulin
2013 Kingdom Hearts HD 1.5 Remix
2012 Legacy of Kain: Dead Sun
2012 Guardian Cross
2012 Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
2011 66% Final Fantasy 13-2
2011 74% Deus Ex: Human Revolution - The Missing Link
2011 85% Deus Ex: Human Revolution
2010 Kingdom Hearts Re:coded
2010 Dragon Quest 6: Realms of Revelation
2010 Kingdom Hearts: Birth by Sleep
2009 61% Final Fantasy 13
2009 Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers
2009 75% Mini Ninjas [I/2009]
2009 75% Mini Ninjas [I/2009]
2009 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord
2009 Kingdom Hearts 358/2 Days
2009 Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time
2008 Kingdom Hearts Re:Chain of Memories
2008 Dragon Quest 5: Hand of the Heavenly Bride
2008 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King
2007 Dragon Quest 4: Chapters of the Chosen
2007 Final Fantasy 11: Wings of the Goddess
2007 Crisis Core: Final Fantasy 7
2007 Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates
2007 Final Fantasy 12: Revenant Wings
2006 Final Fantasy 11: Treasures of Aht Urhgan
2006 82% Final Fantasy 12
2006 Dirge of Cerberus: Final Fantasy 7
2005 Kingdom Hearts 2
2005 Exit [II/2006]
2004 Kingdom Hearts: Chain of Memories
2004 Final Fantasy 11: Chains of Promathia
2004 76% Hitman: Contracts [Hitman: Contracts HD]
2003 64% Tomb Raider: The Angel of Darkness
2003 Final Fantasy 10-2
2003 Star Ocean: Till the End of Time
2002 Final Fantasy Origins
2002 Final Fantasy 11
2002 77% Dungeon Siege
2000 Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past
2000 81% Final Fantasy 9
1999 Urban Chaos
1999 Omikron: The Nomad Soul
1997 Final Fantasy Tactics
1997 78% Final Fantasy 7
1995 73% Chrono Trigger
1994 73% Final Fantasy 6 [Final Fantasy 3 [II/1994]]
1993 Secret of Mana [I/1993]
1992 Final Fantasy 5
1991 64% Final Fantasy 4 [Final Fantasy 2 [II/1991]]
1990 67% Final Fantasy 3 [I/1990]
1990 67% Final Fantasy 3 [I/1990]
1988 Final Fantasy 2 [I/1988]
1987 62% Final Fantasy

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Square Enix [phổ biến] Square Enix, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Square Enix U.S.A., Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng bảy 2004] Square Soft, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 70%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
20 16%
18 14%
11 9%
11 9%
9 7%
9 7%
9 7%
8 6%
7 6%
4 3%
4 3%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập