Trò chơi liên quan đến công ty79

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Creative Assembly [phổ biến] The Creative Assembly Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 18 tháng tám 1987 [>33 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Úc
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 75%
10 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
77 47%
43 26%
8 5%
7 4%
7 4%
6 4%
6 4%
5 3%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập