Trò chơi liên quan đến công ty149

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại THQ Nordic [phổ biến] THQ Nordic GmbH [hợp tác]
Tên trước đây Nordic Games GmbH [hợp tác, có hiệu lực đến 12 tháng tám 2016] Nordic Games [phổ biến, có hiệu lực đến 12 tháng tám 2016] JoWooD Entertainment AG [hợp tác, có hiệu lực đến 16 tháng tám 2011]
Tất cả tên (5) ▾
JoWooD [phổ biến, có hiệu lực đến 16 tháng tám 2011] JoWooD Productions Software AG [hợp tác, có hiệu lực đến tháng mười 2009]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1995 [>25 năm]
Quốc gia của công ty Áo [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Trang Facebook chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 67%
10 most recent game 68%
Over last year (1 game) 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
123 37%
54 16%
49 15%
26 8%
18 5%
13 4%
7 2%
7 2%
6 2%
6 2%
6 2%
6 2%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập