HQ

Universal Entertainment Corporation

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Universal Entertainment Corporation [phổ biến]
Tên trước đây Aruze Corporation [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng mười một 2009] Universal Lease Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1998]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập