+ 8 nền tảng thêm ▾
HQ

Virgin Interactive Entertainment, Inc.

Trò chơi liên quan đến công ty27

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Virgin Interactive Entertainment [phổ biến] Virgin Interactive Entertainment, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Virgin Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1993] Virgin Games, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 1993]
Được thành lập 1984
Trạng thái Không tồn tại kể từ 17 tháng tám 1998 [>13 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 80%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 80%
3 most recent game 84%
10 most recent game 80%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
24 44%
6 11%
4 7%
4 7%
3 5%
3 5%
3 5%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập