Trò chơi liên quan đến công ty28

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Wired Productions [phổ biến] Wired Productions Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2008 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
20 20%
19 19%
17 17%
16 16%
9 9%
8 8%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
Đăng nhập