Trò chơi liên quan đến công ty350

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Xbox Game Studios [phổ biến]
Tên trước đây Microsoft Studios [phổ biến, có hiệu lực đến 5 tháng hai 2019] Microsoft Game Studios [phổ biến, có hiệu lực đến tháng sáu 2011] Microsoft Games [phổ biến, có hiệu lực đến tháng sáu 2002]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng ba 2000 [>22 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Europe Asia
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%
3 most recent game 66%
10 most recent game 69%
Over last year (2 game) 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
175 33%
152 29%
91 17%
34 6%
28 5%
11 2%
10 2%
8 2%
6 1%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập