Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

1.606 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Bản phát hành của 2 tuần tiếp theo
22 tháng sáu 2021 Dungeons & Dragons: Dark Alliance
24 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
25 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
Bản phát hành gần đây
9 tháng sáu 2021 Phantasy Star Online 2: New Genesis
3 tháng sáu 2021 Maneater
2 tháng sáu 2021 Anima: The Reign of Darkness
26 tháng năm 2021 Aluna: Sentinel of the Shards
25 tháng năm 2021 Biomutant
25 tháng năm 2021 King of Seas
25 tháng năm 2021 Maneater
20 tháng năm 2021 Vampirem
18 tháng năm 2021 Outward: The Three Brothers Một mở rộng cho Outward
13 tháng năm 2021 Assassin's Creed: Valhalla - Wrath of the Druids Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
7 tháng năm 2021 Baldur's Gate: Dark Alliance
28 tháng tư 2021 Genshin Impact
23 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
22 tháng tư 2021 Devil Slayer: Raksasi
22 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
13 tháng tư 2021 Demon Skin
9 tháng tư 2021 Sentinel: Cursed Knight
8 tháng tư 2021 Borderlands 3: Director's Cut Một mở rộng cho Borderlands 3
8 tháng tư 2021 Viking Vengeance
1 tháng tư 2021 Legends of Ellaria
1 tháng tư 2021 Outriders
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts 3
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts 3: Re Mind Một mở rộng cho Kingdom Hearts 3
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Một biên soạn các trò chơi video
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue
29 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
26 tháng ba 2021 Monster Hunter Rise
25 tháng ba 2021 Dandy Ace
17 tháng ba 2021 Dungeon Defenders: Awakened
16 tháng ba 2021 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Một biên soạn các trò chơi video
12 tháng ba 2021 Pascal's Wager
5 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
4 tháng ba 2021 Mortal Shell
2 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
25 tháng hai 2021 Hellpoint
25 tháng hai 2021 HellSign
23 tháng hai 2021 Curse of the Dead Gods
18 tháng hai 2021 NieR Reincarnation
17 tháng hai 2021 Shattered: Tale of the Forgotten King
5 tháng hai 2021 Nioh 2: The Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Nioh 2: The First Samurai Một mở rộng cho Nioh 2
5 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Nioh: Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Ys 9: Monstrum Nox
4 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
2 tháng hai 2021 Titan Quest: Legendary Edition Một biên soạn các trò chơi video
2 tháng hai 2021 Ys 9: Monstrum Nox
28 tháng một 2021 Citizens Unite!: Earth x Space Một biên soạn các trò chơi video
28 tháng một 2021 Disjunction
21 tháng một 2021 Ocean's Heart
20 tháng mười hai 2020 Ortharion Project
17 tháng mười hai 2020 Nioh 2: The First Samurai Một mở rộng cho Nioh 2
15 tháng mười hai 2020 Eternal Radiance
15 tháng mười hai 2020 Outward: The Three Brothers Một mở rộng cho Outward
10 tháng mười hai 2020 Xuan-Yuan Sword 7
8 tháng mười hai 2020 Destiny 2
4 tháng mười hai 2020 Chronos: Before the Ashes
3 tháng mười hai 2020 Morbid: The Seven Acolytes
1 tháng mười hai 2020 Chronos: Before the Ashes
19 tháng mười một 2020 Assassin's Creed: Valhalla
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Bounty of Blood - A Fistful of Redemption Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Demon's Souls [II/2020]
19 tháng mười một 2020 Godfall
19 tháng mười một 2020 Maneater
19 tháng mười một 2020 Moonlighter
19 tháng mười một 2020 Warhammer: Chaosbane
12 tháng mười một 2020 Assassin's Creed: Valhalla
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Bounty of Blood - A Fistful of Redemption Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Demon's Souls [II/2020]
12 tháng mười một 2020 Godfall
12 tháng mười một 2020 Maneater
12 tháng mười một 2020 Metaverse Keeper
12 tháng mười một 2020 Warhammer: Chaosbane
11 tháng mười một 2020 Path of Exile
10 tháng mười một 2020 Assassin's Creed: Valhalla
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Bounty of Blood - A Fistful of Redemption Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Destiny 2: Beyond Light Một mở rộng cho Destiny 2
10 tháng mười một 2020 Maneater
10 tháng mười một 2020 Warhammer: Chaosbane
6 tháng mười một 2020 Bakugan: Champions of Vestroia
5 tháng mười một 2020 Bakugan: Champions of Vestroia
4 tháng mười một 2020 Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary Một mở rộng cho Borderlands 2
3 tháng mười một 2020 Bakugan: Champions of Vestroia
3 tháng mười một 2020 SpellForce 3: Fallen God Một bản mở rộng độc lập cho SpellForce 3
29 tháng mười 2020 Xuan-Yuan Sword 7
27 tháng mười 2020 Wild Eight, The
22 tháng mười 2020 Torchlight 3
15 tháng mười 2020 Nioh 2: Darkness in the Capital Một mở rộng cho Nioh 2

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập