Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

1.660 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Bản phát hành của 2 tuần tiếp theo
21 tháng mười 2021 Killsquad
Bản phát hành gần đây
14 tháng mười 2021 Riftbreaker, The
7 tháng mười 2021 Children of Morta: Ancient Spirits Một gói nội dung (DLC) cho Children of Morta
30 tháng chín 2021 Death's Gambit: Afterlife Một mở rộng cho Death's Gambit
30 tháng chín 2021 Demon Skin
30 tháng chín 2021 Xuan-Yuan Sword 7
28 tháng chín 2021 Dandy Ace
24 tháng chín 2021 Castlevania Advance Collection Một biên soạn các trò chơi video
23 tháng chín 2021 Diablo 2: Resurrected
23 tháng chín 2021 JianPo
17 tháng chín 2021 Tails of Iron
13 tháng chín 2021 Avalom: Ancestral Heroes
9 tháng chín 2021 Arboria
9 tháng chín 2021 Ys 9: Monstrum Nox
31 tháng tám 2021 Beyond Mankind: The Awakening
31 tháng tám 2021 Maneater: Truth Quest Một mở rộng cho Maneater
31 tháng tám 2021 Monster Harvest
18 tháng tám 2021 Mortal Shell: The Virtuous Cycle Một mở rộng cho Mortal Shell
16 tháng tám 2021 Demon Strikes Back
13 tháng tám 2021 Hades
12 tháng tám 2021 Assassin's Creed: Valhalla - The Siege of Paris Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
11 tháng tám 2021 Boyfriend Dungeon
10 tháng tám 2021 Godfall
10 tháng tám 2021 Godfall: Fire & Darkness Một mở rộng cho Godfall
5 tháng tám 2021 Dreamscaper
4 tháng tám 2021 Dungeon Defenders: Awakened
2 tháng tám 2021 Grime
29 tháng bảy 2021 Ascent, The
29 tháng bảy 2021 Eldest Souls
28 tháng bảy 2021 NieR Reincarnation
27 tháng bảy 2021 Tribes of Midgard
20 tháng bảy 2021 Ender Lilies: Quietus of the Knights
15 tháng bảy 2021 Trials of Mana
9 tháng bảy 2021 Ys 9: Monstrum Nox
8 tháng bảy 2021 Eastern Exorcist
6 tháng bảy 2021 Ys 9: Monstrum Nox
28 tháng sáu 2021 Ender Lilies: Quietus of the Knights
25 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
24 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
22 tháng sáu 2021 Dungeons & Dragons: Dark Alliance
21 tháng sáu 2021 Ender Lilies: Quietus of the Knights
10 tháng sáu 2021 Alchemist Adventure
9 tháng sáu 2021 Phantasy Star Online 2: New Genesis
3 tháng sáu 2021 Maneater
2 tháng sáu 2021 Anima: The Reign of Darkness
26 tháng năm 2021 Aluna: Sentinel of the Shards
25 tháng năm 2021 Biomutant
25 tháng năm 2021 King of Seas
25 tháng năm 2021 Maneater
20 tháng năm 2021 Alchemist Adventure
20 tháng năm 2021 Vampirem
18 tháng năm 2021 Outward: The Three Brothers Một mở rộng cho Outward
13 tháng năm 2021 Assassin's Creed: Valhalla - Wrath of the Druids Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
7 tháng năm 2021 Baldur's Gate: Dark Alliance
28 tháng tư 2021 Genshin Impact
23 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
22 tháng tư 2021 Devil Slayer: Raksasi
22 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
13 tháng tư 2021 Demon Skin
9 tháng tư 2021 Sentinel: Cursed Knight
8 tháng tư 2021 Borderlands 3: Director's Cut Một mở rộng cho Borderlands 3
8 tháng tư 2021 Viking Vengeance
1 tháng tư 2021 Legends of Ellaria
1 tháng tư 2021 Outriders
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts 3
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts 3: Re Mind Một mở rộng cho Kingdom Hearts 3
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Một biên soạn các trò chơi video
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue
29 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
26 tháng ba 2021 Monster Hunter Rise
25 tháng ba 2021 Dandy Ace
17 tháng ba 2021 Dungeon Defenders: Awakened
16 tháng ba 2021 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Một biên soạn các trò chơi video
12 tháng ba 2021 Pascal's Wager
5 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
4 tháng ba 2021 Mortal Shell
2 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
25 tháng hai 2021 Hellpoint
25 tháng hai 2021 HellSign
23 tháng hai 2021 Curse of the Dead Gods
18 tháng hai 2021 NieR Reincarnation
17 tháng hai 2021 Shattered: Tale of the Forgotten King
5 tháng hai 2021 Nioh 2: The Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Nioh 2: The First Samurai Một mở rộng cho Nioh 2
5 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Nioh: Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Ys 9: Monstrum Nox
4 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
2 tháng hai 2021 Titan Quest: Legendary Edition Một biên soạn các trò chơi video
2 tháng hai 2021 Ys 9: Monstrum Nox
28 tháng một 2021 Citizens Unite!: Earth x Space Một biên soạn các trò chơi video
28 tháng một 2021 Disjunction
21 tháng một 2021 Ocean's Heart
20 tháng mười hai 2020 Ortharion Project
17 tháng mười hai 2020 Nioh 2: The First Samurai Một mở rộng cho Nioh 2
15 tháng mười hai 2020 Eternal Radiance
15 tháng mười hai 2020 Outward: The Three Brothers Một mở rộng cho Outward
10 tháng mười hai 2020 Xuan-Yuan Sword 7
8 tháng mười hai 2020 Destiny 2
4 tháng mười hai 2020 Chronos: Before the Ashes
3 tháng mười hai 2020 Morbid: The Seven Acolytes

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập