Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

2.242 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Bản phát hành của 2 tuần tiếp theo
Ngày mai Metro: Exodus
23 tháng sáu 2021 Fallen Knight
24 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
25 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
29 tháng sáu 2021 Doom Eternal
Bản phát hành gần đây
Hôm nay Red Solstice 2: Survivors
3 tháng sáu 2021 Conglomerate 451
3 tháng sáu 2021 Wasteland 3: The Battle of Steeltown Một mở rộng cho Wasteland 3
1 tháng sáu 2021 Operation: Tango
28 tháng năm 2021 Beautiful Desolation
27 tháng năm 2021 Crying Suns
27 tháng năm 2021 MechWarrior 5: Mercenaries
27 tháng năm 2021 MechWarrior 5: Mercenaries - Heroes of the Inner Sphere Một mở rộng cho MechWarrior 5: Mercenaries
25 tháng năm 2021 Imagine Earth
25 tháng năm 2021 Phoenix Point: Festering Skies Một mở rộng cho Phoenix Point
20 tháng năm 2021 Just Die Already
19 tháng năm 2021 Aerial Knight's Never Yield
14 tháng năm 2021 Mass Effect: Legendary Edition Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng năm 2021 Corridor 7: Alien Invasion
30 tháng tư 2021 Protocol
30 tháng tư 2021 Returnal
30 tháng tư 2021 Terminator: Resistance
29 tháng tư 2021 CryoFall
26 tháng tư 2021 Humanity [I/2021]
23 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
22 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
22 tháng tư 2021 ScourgeBringer
15 tháng tư 2021 Ashwalkers
15 tháng tư 2021 Quantum League
8 tháng tư 2021 Borderlands 3: Director's Cut Một mở rộng cho Borderlands 3
29 tháng ba 2021 Doom 3: VR Edition Một biên soạn các trò chơi video
23 tháng ba 2021 Machinika Museum
22 tháng ba 2021 Town of Machine
18 tháng ba 2021 Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two Một bản mở rộng độc lập cho Doom Eternal
17 tháng ba 2021 Outer Worlds: Murder on Eridanos, The Một mở rộng cho Outer Worlds, The
12 tháng ba 2021 Phoenotopia: Awakening
4 tháng ba 2021 Tokyo 42
25 tháng hai 2021 Breathedge
18 tháng hai 2021 Mutropolis
11 tháng hai 2021 Vanishing Grace
10 tháng hai 2021 Outer Worlds: Peril on Gorgon, The Một mở rộng cho Outer Worlds, The
4 tháng hai 2021 Odysseus Kosmos and His Robot Quest
3 tháng hai 2021 Underzone
1 tháng hai 2021 Journey to the Savage Planet
28 tháng một 2021 Disjunction
28 tháng một 2021 Heaven's Vault
26 tháng một 2021 Encodya
25 tháng một 2021 Woodsalt
24 tháng một 2021 Portal Defect
22 tháng một 2021 Redout: Space Assault
21 tháng một 2021 Phoenotopia: Awakening
18 tháng mười hai 2020 Wetlands
17 tháng mười hai 2020 Wasteland 3
15 tháng mười hai 2020 Bomjman
10 tháng mười hai 2020 Cyberpunk 2077
9 tháng mười hai 2020 Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash!
8 tháng mười hai 2020 Destiny 2
8 tháng mười hai 2020 Doom Eternal
3 tháng mười hai 2020 Outer Worlds, The
3 tháng mười hai 2020 Outer Worlds: Peril on Gorgon, The Một mở rộng cho Outer Worlds, The
3 tháng mười hai 2020 Per Aspera
1 tháng mười hai 2020 Frostpoint VR: Proving Grounds
1 tháng mười hai 2020 Into the Breach
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Bounty of Blood - A Fistful of Redemption Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Một mở rộng cho Borderlands 3
19 tháng mười một 2020 Observer: System Redux
19 tháng mười một 2020 Watch Dogs: Legion
17 tháng mười một 2020 Halo 4
17 tháng mười một 2020 Halo: The Master Chief Collection Một biên soạn các trò chơi video
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Bounty of Blood - A Fistful of Redemption Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Một mở rộng cho Borderlands 3
12 tháng mười một 2020 Observer: System Redux
12 tháng mười một 2020 Watch Dogs: Legion
11 tháng mười một 2020 Last Element: Looking for Tomorrow, The
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Bounty of Blood - A Fistful of Redemption Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles - The Marriage of Wainwright & Hammerlock Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Borderlands 3: Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck Một mở rộng cho Borderlands 3
10 tháng mười một 2020 Bright Memory
10 tháng mười một 2020 Destiny 2: Beyond Light Một mở rộng cho Destiny 2
10 tháng mười một 2020 Ghostrunner
10 tháng mười một 2020 Observer: System Redux
10 tháng mười một 2020 Watch Dogs: Legion
5 tháng mười một 2020 Starpoint Gemini 3
5 tháng mười một 2020 XCOM 2 Collection Một biên soạn các trò chơi video
3 tháng mười một 2020 Far Cry: New Dawn
3 tháng mười một 2020 Jurassic World: Evolution - Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
29 tháng mười 2020 Disc Room
29 tháng mười 2020 PositronX
29 tháng mười 2020 Watch Dogs: Legion
28 tháng mười 2020 AGOS: A Game of Space
28 tháng mười 2020 Transient
27 tháng mười 2020 Ghostrunner
23 tháng mười 2020 Outer Worlds, The
23 tháng mười 2020 Outer Worlds: Peril on Gorgon, The Một mở rộng cho Outer Worlds, The
22 tháng mười 2020 Disc Room
21 tháng mười 2020 ScourgeBringer
20 tháng mười 2020 Doom Eternal: The Ancient Gods, Part One Một bản mở rộng độc lập cho Doom Eternal

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập