Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

864 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
2 tháng sáu 2022 Card Shark [III/2022]
26 tháng năm 2022 Age of Empires 3: Definitive Edition - Knights of the Mediterranean Một mở rộng cho Age of Empires 3: Definitive Edition
5 tháng năm 2022 Inheritance of Crimson Manor, The
28 tháng tư 2022 Kapital: Sparks of Revolution
28 tháng tư 2022 Sherlock Holmes: Chapter One
28 tháng tư 2022 Sherlock Holmes: Chapter One - Beyond a Joke Một mở rộng cho Sherlock Holmes: Chapter One
13 tháng tư 2022 Maritime Calling
7 tháng tư 2022 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
31 tháng ba 2022 Weird West
23 tháng ba 2022 Samurai Shodown [I/1993]
17 tháng ba 2022 Curious Expedition 2
17 tháng ba 2022 Curious Expedition 2: Highlands of Avalon Một mở rộng cho Curious Expedition 2
7 tháng ba 2022 Buccaneers!
4 tháng ba 2022 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
1 tháng ba 2022 Battle Cry of Freedom
18 tháng hai 2022 Black Book: Endless Battles Một mở rộng cho Black Book
10 tháng hai 2022 Inua: A Story in Ice and Time
27 tháng một 2022 Dread Hunger
25 tháng một 2022 El Hijo: A Wild West Tale
17 tháng mười hai 2021 Sherlock Holmes: Chapter One - Beyond a Joke Một mở rộng cho Sherlock Holmes: Chapter One
3 tháng mười hai 2021 Aluna: Sentinel of the Shards
1 tháng mười hai 2021 Age of Empires 3: Definitive Edition - Mexico Civilization Một mở rộng cho Age of Empires 3: Definitive Edition
16 tháng mười một 2021 Curious Expedition 2: Highlands of Avalon Một mở rộng cho Curious Expedition 2
16 tháng mười một 2021 Sherlock Holmes: Chapter One
11 tháng mười một 2021 Europa Universalis 4: Origins Một mở rộng cho Europa Universalis 4
2 tháng mười một 2021 Legend of Tianding, The
20 tháng mười 2021 This Land Is My Land
18 tháng mười 2021 Black Book
30 tháng chín 2021 Calluna
30 tháng chín 2021 Rogue Lords
28 tháng chín 2021 New World
24 tháng chín 2021 Castlevania Advance Collection Một biên soạn các trò chơi video
24 tháng chín 2021 Grand Tactician: The Civil War (1861-1865)
24 tháng chín 2021 Port Royale 4
24 tháng chín 2021 Port Royale 4: Buccaneers Một mở rộng cho Port Royale 4
17 tháng chín 2021 Mandinga: A Tale of Banzo
16 tháng chín 2021 Amazing American Circus, The
1 tháng chín 2021 Anno 1800: The High Life Một mở rộng cho Anno 1800
31 tháng tám 2021 Lamentum
27 tháng tám 2021 Lamentum
18 tháng tám 2021 Ambition: A Minuet in Power
11 tháng tám 2021 Curious Expedition 2
10 tháng tám 2021 Black Book
2 tháng tám 2021 Age of Empires 3: Definitive Edition - The African Royals Một mở rộng cho Age of Empires 3: Definitive Edition
29 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney Chronicles, The Một biên soạn các trò chơi video
27 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney 2: Resolve, The
27 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney: Adventures, The
27 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney Chronicles, The Một biên soạn các trò chơi video
27 tháng bảy 2021 Samurai Warriors 5
2 tháng bảy 2021 GreedFall
30 tháng sáu 2021 GreedFall
24 tháng sáu 2021 Samurai Warriors 5
15 tháng sáu 2021 Samurai Shodown [II/2019]
28 tháng năm 2021 Port Royale 4
26 tháng năm 2021 Aluna: Sentinel of the Shards
26 tháng năm 2021 Maid of Sker
25 tháng năm 2021 Anno 1800: Tourist Season Một mở rộng cho Anno 1800
21 tháng năm 2021 Port Royale 4: Buccaneers Một mở rộng cho Port Royale 4
20 tháng năm 2021 Dr. Livingstone, I Presume?
7 tháng năm 2021 Railway Empire: Japan Một mở rộng cho Railway Empire
27 tháng tư 2021 Europa Universalis 4: Leviathan Một mở rộng cho Europa Universalis 4
22 tháng tư 2021 Buildings Have Feelings Too!
15 tháng tư 2021 Secret Government
7 tháng tư 2021 Ultimate Admiral: Age of Sail
1 tháng tư 2021 Приключения поручика Ржевского
25 tháng ba 2021 Black Legend
25 tháng ba 2021 El Hijo: A Wild West Tale
16 tháng ba 2021 Samurai Shodown [II/2019]
24 tháng hai 2021 Frostpunk
23 tháng hai 2021 Anno 1800: Docklands Một mở rộng cho Anno 1800
5 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Nioh: Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
4 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
28 tháng một 2021 Curious Expedition 2
15 tháng mười hai 2020 Assassin's Creed: Origins
15 tháng mười hai 2020 Assassin's Creed: Syndicate
15 tháng mười hai 2020 Assassin's Creed: Unity
3 tháng mười hai 2020 El Hijo: A Wild West Tale
26 tháng mười một 2020 Maid of Sker
13 tháng mười một 2020 Railway Empire: Down Under Một mở rộng cho Railway Empire
13 tháng mười một 2020 Railway Empire: Northern Europe Một mở rộng cho Railway Empire
5 tháng mười một 2020 Bluecoats: North & South, The
3 tháng mười một 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 3: Once More with Feeling Một mở rộng cho Desperados 3
30 tháng mười 2020 Dark Pictures: Little Hope, The
29 tháng mười 2020 Last Blade: Beyond the Destiny, The
28 tháng mười 2020 Last Blade: Beyond the Destiny, The
27 tháng mười 2020 Bluecoats: North & South, The
22 tháng mười 2020 Anno 1800: Land of Lions Một mở rộng cho Anno 1800
15 tháng mười 2020 Age of Empires 3: Definitive Edition Một biên soạn các trò chơi video
6 tháng mười 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 2: Five Steps Ahead Một mở rộng cho Desperados 3
2 tháng mười 2020 Sea Legends
25 tháng chín 2020 Port Royale 4
11 tháng chín 2020 Timequest [I/1991]
3 tháng chín 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party Một mở rộng cho Desperados 3
2 tháng chín 2020 Desperados 3
2 tháng chín 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party Một mở rộng cho Desperados 3
26 tháng tám 2020 West of Dead
7 tháng tám 2020 Return of the Phantom
5 tháng tám 2020 West of Dead
30 tháng bảy 2020 Samurai Shodown NeoGeo Collection Một biên soạn các trò chơi video

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập