Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

585 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
12 tháng năm 2022 Attentat 1942
28 tháng tư 2022 Age of Empires 2: Definitive Edition - Dynasties of India Một mở rộng cho Age of Empires 2: Definitive Edition
21 tháng tư 2022 Chernobylite
7 tháng tư 2022 Medieval 2: Total War
2 tháng ba 2022 Leave No One Behind: la Drang
10 tháng hai 2022 Inua: A Story in Ice and Time
20 tháng một 2022 Humankind: Cultures of Africa Một gói nội dung (DLC) cho Humankind
18 tháng mười một 2021 Company of Heroes: Tales of Valor Một bản mở rộng độc lập cho Company of Heroes
18 tháng mười một 2021 Decisive Campaigns: Ardennes Offensive
15 tháng mười một 2021 Unity of Command 2: Stalingrad Một mở rộng cho Unity of Command 2
11 tháng mười một 2021 Europa Universalis 4: Origins Một mở rộng cho Europa Universalis 4
27 tháng mười 2021 United Assault: Normandy '44
22 tháng mười 2021 Kingdom Wars: The Plague
7 tháng mười 2021 Imperiums: Age of Alexander Một mở rộng cho Imperiums: Greek Wars
7 tháng mười 2021 Order of Battle: Allies Resurgent Một mở rộng cho Order of Battle: Pacific
30 tháng chín 2021 Calluna
28 tháng chín 2021 Chernobylite
24 tháng chín 2021 Grand Tactician: The Civil War (1861-1865)
31 tháng tám 2021 Unity of Command 2: Moscow 41 Một mở rộng cho Unity of Command 2
19 tháng tám 2021 Order of Battle: Pacific
17 tháng tám 2021 Humankind
5 tháng tám 2021 Strategic Mind: Blitzkrieg
5 tháng tám 2021 Strategic Mind: The Pacific
3 tháng tám 2021 Svoboda 1945: Liberation
28 tháng bảy 2021 Chernobylite
23 tháng sáu 2021 Order of Battle: Pacific
10 tháng sáu 2021 Land of War: The Beginning
21 tháng năm 2021 Strategic Mind: Fight for Freedom
29 tháng tư 2021 Total War: Rome Remastered Một biên soạn các trò chơi video
29 tháng tư 2021 WarPlan Pacific
27 tháng tư 2021 Europa Universalis 4: Leviathan Một mở rộng cho Europa Universalis 4
21 tháng tư 2021 Unity of Command 2: Barbarossa Một mở rộng cho Unity of Command 2
15 tháng tư 2021 Secret Government
7 tháng tư 2021 Ultimate Admiral: Age of Sail
29 tháng ba 2021 Total War: Three Kingdoms - Fates Divided Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
11 tháng ba 2021 Total War: Three Kingdoms - Fates Divided Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
1 tháng ba 2021 Unity of Command 2
2 tháng hai 2021 War on the Sea
28 tháng một 2021 Order of Battle: Allies Defiant Một mở rộng cho Order of Battle: Pacific
26 tháng một 2021 Age of Empires 2: Definitive Edition - Lords of the West Một mở rộng cho Age of Empires 2: Definitive Edition
11 tháng mười hai 2020 Medal of Honor: Above and Beyond
2 tháng mười hai 2020 Imperiums: Troy Một mở rộng cho Imperiums: Greek Wars
17 tháng mười một 2020 War Room
13 tháng mười một 2020 Strategic Mind: Spectre of Communism
5 tháng mười một 2020 Bluecoats: North & South, The
5 tháng mười một 2020 Unity of Command 2: Blitzkrieg Một mở rộng cho Unity of Command 2
27 tháng mười 2020 Bluecoats: North & South, The
15 tháng mười 2020 Graviteam Tactics: Edge of Storm Một mở rộng cho Graviteam Tactics: Mius-Front
13 tháng mười 2020 Red Wings: Aces of the Sky
2 tháng mười 2020 Warsaw
1 tháng mười 2020 Warsaw
29 tháng chín 2020 Warsaw
18 tháng chín 2020 Praetorians HD Remaster
17 tháng chín 2020 Order of Battle: Red Storm Một mở rộng cho Order of Battle: Pacific
10 tháng chín 2020 Company of Heroes
3 tháng chín 2020 Total War: Three Kingdoms - The Furious Wild Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
6 tháng tám 2020 IL-2 Sturmovik: Desert Wings - Tobruk Một mở rộng cho IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover - Blitz Edition
30 tháng bảy 2020 Imperiums: Greek Wars
9 tháng sáu 2020 Europa Universalis 4: Emperor Một mở rộng cho Europa Universalis 4
29 tháng năm 2020 COVID: The Outbreak
22 tháng năm 2020 Strategic Mind: Blitzkrieg
21 tháng năm 2020 Field of Glory: Empires - Persia 550-330 BCE Một mở rộng cho Field of Glory: Empires
21 tháng năm 2020 Red Wings: Aces of the Sky
23 tháng tư 2020 Order of Battle: Red Steel Một mở rộng cho Order of Battle: Pacific
9 tháng tư 2020 Radio General
19 tháng ba 2020 Panzer Corps 2
19 tháng ba 2020 Total War: Three Kingdoms - A World Betrayed Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
5 tháng ba 2020 Holdfast: Nations at War
19 tháng hai 2020 Total War: Three Kingdoms - Mandate of Heaven Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
13 tháng hai 2020 Company of Heroes
28 tháng một 2020 Warsworn: Dragon of Japan - Empire Edition
24 tháng một 2020 Praetorians HD Remaster
16 tháng một 2020 Total War: Three Kingdoms - Mandate of Heaven Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
2019 Riot: Civil Unrest
14 tháng mười một 2019 Age of Empires 2: Definitive Edition
12 tháng mười một 2019 Unity of Command 2
7 tháng mười một 2019 IL-2 Sturmovik: Battle of Bodenplatte Một mở rộng cho IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad
7 tháng mười một 2019 IL-2 Sturmovik: Tank Crew - Clash at Prokhorovka
25 tháng mười 2019 Strategic Mind: The Pacific
10 tháng mười 2019 Radio Commander
3 tháng mười 2019 Close Combat: The Bloody First
2 tháng mười 2019 Warsaw
22 tháng tám 2019 Total War: Three Kingdoms - Eight Princes Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
8 tháng tám 2019 Order of Battle: Red Star Một mở rộng cho Order of Battle: Pacific
8 tháng tám 2019 Total War: Three Kingdoms - Eight Princes Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
11 tháng bảy 2019 Field of Glory: Empires
25 tháng sáu 2019 We. The Revolution
20 tháng sáu 2019 Steel Division 2
18 tháng sáu 2019 Rome: Total War - Barbarian Invasion Một mở rộng cho Rome: Total War
23 tháng năm 2019 Total War: Three Kingdoms
23 tháng năm 2019 Total War: Three Kingdoms - Yellow Turban Rebellion Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Three Kingdoms
9 tháng năm 2019 Rome: Total War - Barbarian Invasion Một mở rộng cho Rome: Total War
21 tháng ba 2019 We. The Revolution
22 tháng hai 2019 Sudden Strike 4: The Pacific War Một mở rộng cho Sudden Strike 4
12 tháng hai 2019 Riot: Civil Unrest
7 tháng hai 2019 Riot: Civil Unrest
6 tháng hai 2019 Riot: Civil Unrest
5 tháng hai 2019 Riot: Civil Unrest
19 tháng mười hai 2018 Rome: Total War
11 tháng mười hai 2018 Europa Universalis 4: Golden Century Một mở rộng cho Europa Universalis 4

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập