Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

6.199 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Bản phát hành của 2 tuần tiếp theo
Hôm nay Roguebook
22 tháng sáu 2021 Dungeons & Dragons: Dark Alliance
24 tháng sáu 2021 Caligula Effect 2, The
24 tháng sáu 2021 Legend of Mana
24 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
25 tháng sáu 2021 Scarlet Nexus
29 tháng sáu 2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny
30 tháng sáu 2021 GreedFall
Bản phát hành gần đây
15 tháng sáu 2021 Elder Scrolls Online, The
15 tháng sáu 2021 Elder Scrolls Online: Blackwood, The Một mở rộng cho Elder Scrolls Online, The
15 tháng sáu 2021 Wildermyth
10 tháng sáu 2021 Final Fantasy 7 Remake
9 tháng sáu 2021 Phantasy Star Online 2: New Genesis
9 tháng sáu 2021 Rise Eterna
8 tháng sáu 2021 Edge of Eternity
8 tháng sáu 2021 Elder Scrolls Online: Blackwood, The Một mở rộng cho Elder Scrolls Online, The
4 tháng sáu 2021 Griftlands
3 tháng sáu 2021 Conglomerate 451
3 tháng sáu 2021 Maneater
3 tháng sáu 2021 Wasteland 3: The Battle of Steeltown Một mở rộng cho Wasteland 3
2 tháng sáu 2021 Anima: The Reign of Darkness
1 tháng sáu 2021 Elder Scrolls Online: Blackwood, The Một mở rộng cho Elder Scrolls Online, The
1 tháng sáu 2021 Griftlands
27 tháng năm 2021 Dragon Star Varnir
27 tháng năm 2021 Solasta: Crown of the Magister
27 tháng năm 2021 Tainted Grail: Conquest
26 tháng năm 2021 Aluna: Sentinel of the Shards
25 tháng năm 2021 Biomutant
25 tháng năm 2021 Final Fantasy 14: A Realm Reborn
25 tháng năm 2021 King of Seas
25 tháng năm 2021 Maneater
25 tháng năm 2021 Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster
21 tháng năm 2021 Miitopia
21 tháng năm 2021 Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster
20 tháng năm 2021 Rune Factory 5
20 tháng năm 2021 Vampirem
19 tháng năm 2021 Sunless Skies
18 tháng năm 2021 Divinity: Original Sin 2
18 tháng năm 2021 Outward: The Three Brothers Một mở rộng cho Outward
14 tháng năm 2021 Mass Effect: Legendary Edition Một biên soạn các trò chơi video
14 tháng năm 2021 Terra Alia
13 tháng năm 2021 Assassin's Creed: Valhalla - Wrath of the Druids Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
13 tháng năm 2021 Rise Eterna
7 tháng năm 2021 Baldur's Gate: Dark Alliance
5 tháng năm 2021 Mighty Doom
29 tháng tư 2021 Legend of Keepers
28 tháng tư 2021 Genshin Impact
28 tháng tư 2021 Star Renegades
27 tháng tư 2021 Death end re;Quest
27 tháng tư 2021 Mighty Doom
25 tháng tư 2021 Final Fantasy 8 Remastered
23 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
22 tháng tư 2021 Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX
22 tháng tư 2021 Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX
22 tháng tư 2021 Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX
22 tháng tư 2021 Devil Slayer: Raksasi
22 tháng tư 2021 Nier: Replicant ver.1.22474487139…
15 tháng tư 2021 SaGa Frontier Remastered
13 tháng tư 2021 Demon Skin
9 tháng tư 2021 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, The
9 tháng tư 2021 Sentinel: Cursed Knight
8 tháng tư 2021 Borderlands 3: Director's Cut Một mở rộng cho Borderlands 3
8 tháng tư 2021 Viking Vengeance
2 tháng tư 2021 Fantasian
2 tháng tư 2021 Mittelborg: City of Mages
1 tháng tư 2021 Legends of Ellaria
1 tháng tư 2021 Outriders
31 tháng ba 2021 Nanotale: Typing Chronicles
30 tháng ba 2021 Disco Elysium
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts 3
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts 3: Re Mind Một mở rộng cho Kingdom Hearts 3
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Một biên soạn các trò chơi video
30 tháng ba 2021 Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue
29 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
26 tháng ba 2021 Monster Hunter Rise
25 tháng ba 2021 Black Legend
25 tháng ba 2021 Dandy Ace
25 tháng ba 2021 Final Fantasy 8 Remastered
23 tháng ba 2021 Arkham Horror: Mother's Embrace
22 tháng ba 2021 Vaporum: Lockdown
19 tháng ba 2021 Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited
18 tháng ba 2021 Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4, The
18 tháng ba 2021 Neurodeck: Psychological Deckbuilder
18 tháng ba 2021 Terraria
17 tháng ba 2021 Dungeon Defenders: Awakened
17 tháng ba 2021 Outer Worlds: Murder on Eridanos, The Một mở rộng cho Outer Worlds, The
16 tháng ba 2021 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Một biên soạn các trò chơi video
16 tháng ba 2021 Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited
16 tháng ba 2021 Undertale
12 tháng ba 2021 Dead Age 2
12 tháng ba 2021 Pascal's Wager
11 tháng ba 2021 Battle Brothers
11 tháng ba 2021 Battle Brothers: Beasts & Exploration Một mở rộng cho Battle Brothers
11 tháng ba 2021 Battle Brothers: Blazing Deserts Một mở rộng cho Battle Brothers
11 tháng ba 2021 Battle Brothers: Lindwurm Một gói nội dung (DLC) cho Battle Brothers
11 tháng ba 2021 Battle Brothers: Warriors of the North Một mở rộng cho Battle Brothers
10 tháng ba 2021 Star Renegades
5 tháng ba 2021 Harvest Moon: One World
5 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
4 tháng ba 2021 Life and Suffering of Sir Brante, The
4 tháng ba 2021 Loop Hero
4 tháng ba 2021 Mortal Shell
2 tháng ba 2021 Harvest Moon: One World
2 tháng ba 2021 Neptunia Virtual Stars
2 tháng ba 2021 Yakuza: Like a Dragon
1 tháng ba 2021 Tortured Hearts - Or How I Saved The Universe. Again
27 tháng hai 2021 Urtuk: The Desolation
26 tháng hai 2021 Bravely Default 2

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập