Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

720 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
8 tháng sáu 2022 Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords
12 tháng năm 2022 Riftbound
12 tháng năm 2022 Stellaris: Overlord Một mở rộng cho Stellaris
3 tháng năm 2022 Stellaris: Nemesis Một mở rộng cho Stellaris
28 tháng tư 2022 Cities: VR
21 tháng tư 2022 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Through the Ashes Một mở rộng cho Pathfinder: Wrath of the Righteous
14 tháng tư 2022 13 Sentinels: Aegis Rim
12 tháng tư 2022 13 Sentinels: Aegis Rim
29 tháng ba 2022 Prison Tycoon: Under New Management - Maximum Security Một mở rộng cho Prison Tycoon: Under New Management
17 tháng ba 2022 Black Geyser: Couriers of Darkness
15 tháng ba 2022 Two Point Hospital: Speedy Recovery Một mở rộng cho Two Point Hospital
10 tháng ba 2022 Distant Worlds 2
3 tháng ba 2022 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Inevitable Excess Một mở rộng cho Pathfinder: Wrath of the Righteous
23 tháng hai 2022 Sims 4: My Wedding Stories, The Một gói nội dung (DLC) cho Sims 4, The
17 tháng hai 2022 Total War: Warhammer 3
2 tháng hai 2022 Waylanders, The
20 tháng một 2022 Startup Panic
14 tháng mười hai 2021 Prison Tycoon: Under New Management
9 tháng mười hai 2021 Phoenix Point: Behemoth Edition Một biên soạn các trò chơi video
30 tháng mười một 2021 Evil Genius 2: World Domination
16 tháng mười một 2021 Hammerting
11 tháng mười một 2021 Star Wars: Knights of the Old Republic
11 tháng mười một 2021 Stellaris: Necroids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
13 tháng mười 2021 Rebel Inc.
1 tháng mười 2021 Phoenix Point
1 tháng mười 2021 Phoenix Point: Behemoth Edition Một biên soạn các trò chơi video
1 tháng mười 2021 Phoenix Point: Corrupted Horizons Một mở rộng cho Phoenix Point
30 tháng chín 2021 Stellaris: Ancient Relics Một mở rộng cho Stellaris
21 tháng chín 2021 Sheltered 2
7 tháng chín 2021 Encased
2 tháng chín 2021 Pathfinder: Wrath of the Righteous
4 tháng tám 2021 Power & Revolution 2021 Edition
27 tháng bảy 2021 HighFleet
22 tháng bảy 2021 Sims 4: Cottage Living, The Một mở rộng cho Sims 4, The
21 tháng bảy 2021 Frostpunk: On the Edge Một mở rộng cho Frostpunk
21 tháng bảy 2021 Frostpunk: The Last Autumn Một mở rộng cho Frostpunk
21 tháng bảy 2021 Frostpunk: The Rifts Một mở rộng cho Frostpunk
1 tháng sáu 2021 Sims 4: Dream Home Decorator, The Một gói nội dung (DLC) cho Sims 4, The
25 tháng năm 2021 Phoenix Point: Festering Skies Một mở rộng cho Phoenix Point
19 tháng năm 2021 Sunless Skies
14 tháng năm 2021 Mass Effect: Legendary Edition Một biên soạn các trò chơi video
7 tháng năm 2021 Railway Empire: Japan Một mở rộng cho Railway Empire
4 tháng năm 2021 Colonists, The
15 tháng tư 2021 Stellaris: Nemesis Một mở rộng cho Stellaris
1 tháng tư 2021 Legends of Ellaria
30 tháng ba 2021 Evil Genius 2: World Domination
25 tháng ba 2021 Stellaris: Lithoids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
24 tháng hai 2021 Frostpunk
24 tháng hai 2021 Frostpunk: On the Edge Một mở rộng cho Frostpunk
24 tháng hai 2021 Frostpunk: The Last Autumn Một mở rộng cho Frostpunk
24 tháng hai 2021 Frostpunk: The Rifts Một mở rộng cho Frostpunk
23 tháng hai 2021 Two Point Hospital: A Stitch in Time Một mở rộng cho Two Point Hospital
16 tháng hai 2021 Imperator: Rome - Heirs of Alexander Một gói nội dung (DLC) cho Imperator: Rome
11 tháng hai 2021 Romance of the Three Kingdoms 14
11 tháng hai 2021 Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Một mở rộng cho Romance of the Three Kingdoms 14
2 tháng hai 2021 Cultist Simulator: Initiate Edition Một biên soạn các trò chơi video
2 tháng hai 2021 Cultist Simulator: The Exile Một mở rộng cho Cultist Simulator
28 tháng một 2021 Plague Inc.: The Cure Một mở rộng cho Plague Inc.: Evolved
26 tháng một 2021 Sims 4: Paranormal Stuff, The Một gói nội dung (DLC) cho Sims 4, The
26 tháng một 2021 Stellaris: MegaCorp Một mở rộng cho Stellaris
26 tháng mười hai 2020 Door Kickers
18 tháng mười hai 2020 Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords
10 tháng mười hai 2020 Romance of the Three Kingdoms 14
10 tháng mười hai 2020 Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Một mở rộng cho Romance of the Three Kingdoms 14
3 tháng mười hai 2020 Creeper World 4
3 tháng mười hai 2020 Startup Panic
3 tháng mười hai 2020 Total War: Warhammer 2 - The Twisted & the Twilight Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
17 tháng mười một 2020 War Room
13 tháng mười một 2020 Railway Empire: Down Under Một mở rộng cho Railway Empire
13 tháng mười một 2020 Railway Empire: Northern Europe Một mở rộng cho Railway Empire
13 tháng mười một 2020 Sims 4: Snowy Escape, The Một mở rộng cho Sims 4, The
3 tháng mười một 2020 Cultist Simulator: The Exile Một mở rộng cho Cultist Simulator
3 tháng mười một 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 3: Once More with Feeling Một mở rộng cho Desperados 3
29 tháng mười 2020 Stellaris: Necroids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
20 tháng mười 2020 Two Point Hospital: Culture Shock Một mở rộng cho Two Point Hospital
6 tháng mười 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 2: Five Steps Ahead Một mở rộng cho Desperados 3
24 tháng chín 2020 RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
22 tháng chín 2020 13 Sentinels: Aegis Rim
8 tháng chín 2020 Sims 4: Star Wars - Journey to Batuu, The Một gói nội dung (DLC) cho Sims 4, The
3 tháng chín 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party Một mở rộng cho Desperados 3
2 tháng chín 2020 Desperados 3
2 tháng chín 2020 Desperados 3: Money for the Vultures – Part 1: Late to the Party Một mở rộng cho Desperados 3
26 tháng tám 2020 Phoenix Point: Legacy of the Ancients Một mở rộng cho Phoenix Point
20 tháng tám 2020 Chef: A Restaurant Tycoon Game
20 tháng tám 2020 Frostpunk: On the Edge Một mở rộng cho Frostpunk
18 tháng tám 2020 Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition Một biên soạn các trò chơi video
12 tháng tám 2020 Neverwinter Nights: Enhanced Edition Một biên soạn các trò chơi video
26 tháng sáu 2020 Tower of Time
25 tháng sáu 2020 Stellaris: Apocalypse Một mở rộng cho Stellaris
25 tháng sáu 2020 Stellaris: Humanoids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
25 tháng sáu 2020 Tower of Time
19 tháng sáu 2020 Desperados 3
19 tháng sáu 2020 Nordic Warriors
19 tháng sáu 2020 Railway Empire: France Một mở rộng cho Railway Empire
19 tháng sáu 2020 Railway Empire: Germany Một mở rộng cho Railway Empire
19 tháng sáu 2020 Railway Empire: Great Britain & Ireland Một mở rộng cho Railway Empire
19 tháng sáu 2020 Railway Empire: Nintendo Switch Edition Một biên soạn các trò chơi video
16 tháng sáu 2020 Desperados 3
12 tháng sáu 2020 Dungeon of the Endless
5 tháng sáu 2020 Sims 4: Eco Lifestyle, The Một mở rộng cho Sims 4, The

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập