Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

670 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Bản phát hành của 2 tuần tiếp theo
8 tháng bảy 2022 AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative
Bản phát hành gần đây
24 tháng sáu 2022 AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative
23 tháng sáu 2022 AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative
23 tháng sáu 2022 Blade Runner: Enhanced Edition
11 tháng sáu 2022 Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
24 tháng năm 2022 Voodoo Detective
12 tháng năm 2022 Centennial Case: A Shijima Story, The
6 tháng năm 2022 Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit
28 tháng tư 2022 Sherlock Holmes: Chapter One
28 tháng tư 2022 Sherlock Holmes: Chapter One - Beyond a Joke Một mở rộng cho Sherlock Holmes: Chapter One
14 tháng tư 2022 CrimeSight
11 tháng tư 2022 Danganronpa V3: Killing Harmony
7 tháng tư 2022 Chinatown Detective Agency
7 tháng tư 2022 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
28 tháng ba 2022 Lost Judgment: The Kaito Files Một mở rộng cho Lost Judgment
18 tháng ba 2022 Who Pressed Mute on Uncle Marcus?
16 tháng ba 2022 Paradise Killer
4 tháng ba 2022 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
24 tháng hai 2022 Martha Is Dead
9 tháng hai 2022 Backbone
3 tháng hai 2022 Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
28 tháng mười hai 2021 Lacuna
20 tháng mười hai 2021 Deluded
20 tháng mười hai 2021 Lacuna
20 tháng mười hai 2021 Shankaram: Code Reborn
17 tháng mười hai 2021 Sherlock Holmes: Chapter One - Beyond a Joke Một mở rộng cho Sherlock Holmes: Chapter One
16 tháng mười hai 2021 Alfred Hitchcock: Vertigo
14 tháng mười hai 2021 Detective Di: The Silk Rose Murders
8 tháng mười hai 2021 Sam & Max Beyond Time and Space Remastered
3 tháng mười hai 2021 Danganronpa Decadence Một biên soạn các trò chơi video
3 tháng mười hai 2021 Detective Di: The Silk Rose Murders
30 tháng mười một 2021 Disco Elysium
25 tháng mười một 2021 Dawning, The
16 tháng mười một 2021 Sherlock Holmes: Chapter One
4 tháng mười một 2021 Danganronpa Decadence Một biên soạn các trò chơi video
2 tháng mười một 2021 Conway: Disappearance at Dahlia View
31 tháng mười 2021 Suicide of Rachel Foster, The
29 tháng mười 2021 Dollhouse
29 tháng mười 2021 Kathy Rain: Director's Cut
28 tháng mười 2021 Backbone
26 tháng mười 2021 Kathy Rain: Director's Cut
19 tháng mười 2021 Recontact London: Cyber Puzzle
15 tháng mười 2021 Good Life, The [II/2021]
14 tháng mười 2021 Sundew, The
12 tháng mười 2021 Disco Elysium
30 tháng chín 2021 AI: The Somnium Files
30 tháng chín 2021 Coffee Noir: Business Detective Game
28 tháng chín 2021 Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases
28 tháng chín 2021 Keyword: A Spider's Thread
24 tháng chín 2021 Lost Judgment
10 tháng chín 2021 Rewinder, The
9 tháng chín 2021 Night in the Woods
3 tháng chín 2021 Magister, The
2 tháng chín 2021 Magister, The
25 tháng tám 2021 Murder Mystery Machine, The
19 tháng tám 2021 Jessika
10 tháng tám 2021 Sam & Max Save the World Remastered
29 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney Chronicles, The Một biên soạn các trò chơi video
27 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney 2: Resolve, The
27 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney: Adventures, The
27 tháng bảy 2021 Great Ace Attorney Chronicles, The Một biên soạn các trò chơi video
22 tháng bảy 2021 Innsmouth Case, The
21 tháng bảy 2021 Song of Farca
9 tháng bảy 2021 Silver Case 2425, The Một biên soạn các trò chơi video
6 tháng bảy 2021 Silver Case 2425, The Một biên soạn các trò chơi video
8 tháng sáu 2021 Backbone
2 tháng sáu 2021 Overboard!
25 tháng năm 2021 Erica
20 tháng năm 2021 Lacuna
14 tháng năm 2021 Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind
14 tháng năm 2021 Famicom Detective Club: The Missing Heir
23 tháng tư 2021 Judgment
15 tháng tư 2021 Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The
1 tháng tư 2021 Darkside Detective, The
31 tháng ba 2021 Hat in Time: Nyakuza Metro + Online Party, A Một mở rộng cho Hat in Time, A
31 tháng ba 2021 Hat in Time: Seal the Deal, A Một mở rộng cho Hat in Time, A
30 tháng ba 2021 Disco Elysium
23 tháng ba 2021 Arkham Horror: Mother's Embrace
23 tháng ba 2021 Sanity of Morris
2 tháng ba 2021 Yakuza: Like a Dragon
18 tháng hai 2021 Silver Case 2425, The Một biên soạn các trò chơi video
12 tháng hai 2021 Tartapolis
15 tháng một 2021 Erica
28 tháng mười hai 2020 Innsmouth Case, The
26 tháng mười hai 2020 Hong Kong Massacre, The
3 tháng mười hai 2020 Oniria Crimes
2 tháng mười hai 2020 Sam & Max Save the World Remastered
11 tháng mười một 2020 Death Come True
10 tháng mười một 2020 Yakuza: Like a Dragon
5 tháng mười một 2020 Chicken Police
2 tháng mười một 2020 Floor 13: Deep State
23 tháng mười 2020 Mask of Sanity
15 tháng mười 2020 Lucifer Within Us
13 tháng mười 2020 Unmemory
6 tháng mười 2020 Agatha Christie: The ABC Murders [II/2016]
25 tháng chín 2020 Mafia: Definitive Edition
11 tháng chín 2020 Les Manley in: Lost in L.A.
9 tháng chín 2020 Suicide of Rachel Foster, The
4 tháng chín 2020 Paradise Killer
25 tháng tám 2020 Jessika
7 tháng tám 2020 Return of the Phantom

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập