Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

622 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
16 tháng sáu 2022 Frozenheim
14 tháng sáu 2022 Guild 3, The
14 tháng sáu 2022 Hand of Merlin, The
31 tháng năm 2022 Crusader Kings 3: Fate of Iberia Một gói nội dung (DLC) cho Crusader Kings 3
19 tháng năm 2022 Field of Glory 2: Medieval - Rise of the Swiss Một mở rộng cho Field of Glory 2: Medieval
5 tháng năm 2022 Trek to Yomi
28 tháng tư 2022 Age of Empires 2: Definitive Edition - Dynasties of India Một mở rộng cho Age of Empires 2: Definitive Edition
26 tháng tư 2022 King Arthur: Knight's Tale
7 tháng tư 2022 Medieval 2: Total War
29 tháng ba 2022 Crusader Kings 3
29 tháng ba 2022 Ikai
10 tháng ba 2022 Assassin's Creed: Valhalla - Dawn of Ragnarok Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
9 tháng ba 2022 Ironsmith Medieval Simulator
17 tháng hai 2022 Assassin's Creed: The Ezio Collection Một biên soạn các trò chơi video
10 tháng hai 2022 Field of Glory 2: Medieval - Storm of Arrows Một gói nội dung (DLC) cho Field of Glory 2: Medieval
8 tháng hai 2022 Crusader Kings 3: Royal Court Một mở rộng cho Crusader Kings 3
2 tháng hai 2022 Waylanders, The
18 tháng mười hai 2021 Medieval Trader Simulator
14 tháng mười hai 2021 Detective Di: The Silk Rose Murders
3 tháng mười hai 2021 Detective Di: The Silk Rose Murders
11 tháng mười một 2021 Europa Universalis 4: Origins Một mở rộng cho Europa Universalis 4
28 tháng mười 2021 Age of Empires 4
22 tháng mười 2021 Kingdom Wars: The Plague
5 tháng mười 2021 Totally Accurate Battle Simulator
23 tháng chín 2021 Medieval Dynasty
10 tháng chín 2021 Rewinder, The
3 tháng chín 2021 Ghost of Tsushima: Legends Một bản mở rộng độc lập cho Ghost of Tsushima
31 tháng tám 2021 Rustler
20 tháng tám 2021 Ghost of Tsushima Director's Cut
16 tháng tám 2021 Firelight Fantasy: Phoenix Crew
12 tháng tám 2021 Assassin's Creed: Valhalla - The Siege of Paris Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
12 tháng tám 2021 Tales of the Mirror
10 tháng tám 2021 Patron
27 tháng bảy 2021 Samurai Warriors 5
22 tháng bảy 2021 Tale of Ninja: Fall of the Miyoshi
6 tháng bảy 2021 Plague Tale: Innocence, A
24 tháng sáu 2021 Samurai Warriors 5
11 tháng sáu 2021 Chivalry 2
8 tháng sáu 2021 Chivalry 2
26 tháng năm 2021 Castle Flipper
13 tháng năm 2021 Assassin's Creed: Valhalla - Wrath of the Druids Một mở rộng cho Assassin's Creed: Valhalla
10 tháng năm 2021 Hood: Outlaws & Legends
29 tháng tư 2021 Total War: Rome Remastered Một biên soạn các trò chơi video
27 tháng tư 2021 Europa Universalis 4: Leviathan Một mở rộng cho Europa Universalis 4
1 tháng tư 2021 Totally Accurate Battle Simulator
16 tháng ba 2021 Crusader Kings 3: Northern Lords Một gói nội dung (DLC) cho Crusader Kings 3
9 tháng ba 2021 Stronghold: Warlords
5 tháng hai 2021 Nioh 2: The Complete Edition Một biên soạn các trò chơi video
5 tháng hai 2021 Nioh 2: The First Samurai Một mở rộng cho Nioh 2
5 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
4 tháng hai 2021 Field of Glory 2: Medieval
4 tháng hai 2021 Nioh Collection Một biên soạn các trò chơi video
26 tháng một 2021 Age of Empires 2: Definitive Edition - Lords of the West Một mở rộng cho Age of Empires 2: Definitive Edition
17 tháng mười hai 2020 Nioh 2: The First Samurai Một mở rộng cho Nioh 2
20 tháng mười một 2020 Sakuna: Of Rice and Ruin
19 tháng mười một 2020 Assassin's Creed: Valhalla
12 tháng mười một 2020 Assassin's Creed: Valhalla
12 tháng mười một 2020 Sakuna: Of Rice and Ruin
10 tháng mười một 2020 Assassin's Creed: Valhalla
10 tháng mười một 2020 Sakuna: Of Rice and Ruin
28 tháng mười 2020 Sekiro: Shadows Die Twice
23 tháng mười 2020 9 Monkeys of Shaolin
16 tháng mười 2020 9 Monkeys of Shaolin
15 tháng mười 2020 Nioh 2: Darkness in the Capital Một mở rộng cho Nioh 2
1 tháng mười 2020 Lancelot's Hangover: The Quest for the Holy Booze
11 tháng chín 2020 Timequest [I/1991]
1 tháng chín 2020 Crusader Kings 3
30 tháng bảy 2020 Nioh 2: The Tengu's Disciple Một mở rộng cho Nioh 2
17 tháng bảy 2020 Ghost of Tsushima
25 tháng sáu 2020 Anno: History Collection Một biên soạn các trò chơi video
25 tháng sáu 2020 Detective Di: The Silk Rose Murders
24 tháng sáu 2020 Detective Di: The Silk Rose Murders
19 tháng sáu 2020 Nordic Warriors
11 tháng sáu 2020 Ancestors Legacy
9 tháng sáu 2020 Europa Universalis 4: Emperor Một mở rộng cho Europa Universalis 4
29 tháng năm 2020 House of Da Vinci 2, The
17 tháng năm 2020 House of Da Vinci 2, The
13 tháng ba 2020 Nioh 2
12 tháng ba 2020 Nioh 2
27 tháng hai 2020 House of Da Vinci 2, The
20 tháng hai 2020 Townsmen: A Kingdom Rebuilt
20 tháng hai 2020 Townsmen: A Kingdom Rebuilt - The Seaside Empire Một mở rộng cho Townsmen: A Kingdom Rebuilt
18 tháng hai 2020 House of Da Vinci 2, The
28 tháng một 2020 Warsworn: Dragon of Japan - Empire Edition
5 tháng mười hai 2019 House of Da Vinci 2, The
14 tháng mười một 2019 Age of Empires 2: Definitive Edition
18 tháng mười 2019 Battle Princess Madelyn
16 tháng mười 2019 Bad North
10 tháng mười 2019 Taste of Power
13 tháng tám 2019 Ancestors Legacy
26 tháng bảy 2019 House of Da Vinci, The
27 tháng sáu 2019 Graveyard Keeper
18 tháng sáu 2019 Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition Một biên soạn các trò chơi video
18 tháng sáu 2019 Rome: Total War - Barbarian Invasion Một mở rộng cho Rome: Total War
11 tháng sáu 2019 Kingdom Come: Deliverance - A Woman's Lot Một mở rộng cho Kingdom Come: Deliverance
11 tháng sáu 2019 Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition Một biên soạn các trò chơi video
6 tháng sáu 2019 Sanator: Scarlet Scarf
28 tháng năm 2019 Kingdom Come: Deliverance - A Woman's Lot Một mở rộng cho Kingdom Come: Deliverance
28 tháng năm 2019 Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition Một biên soạn các trò chơi video
21 tháng năm 2019 Ancestors Legacy: Saladin's Conquest Một mở rộng cho Ancestors Legacy

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập