Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Arise: A Simple Story - Definitive Edition
Nhà phát triển Piccolo Studio
Nhà phát hành Techland Untold Tales
Phát hành 28 tháng tư 2022 4 tháng mười hai 2019 3 tháng mười hai 2019
tất cả phiên bản ▾
3 tháng mười hai 2019
Trang web Epic Games Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập