Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm BloodRayne: Terminal Cut BloodRayne: ReVamped
Nhà phát triển Terminal Reality
Nhà phát hành Majesco Noviy Disk Ziggurat Interactive
với... ▾
Bản địa hoá Noviy Disk
Phát hành 18 tháng mười một 2021 20 tháng mười một 2020 7 tháng bảy 2005
tất cả phiên bản ▾
Tháng năm 2005 12 tháng chín 2003 Tháng năm 2003 23 tháng năm 2003 2 tháng năm 2003 15 tháng mười 2002
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Đăng nhập