Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Gearbox Software
Nhà phát hành 2K Games
Nhà phân phối SoftClub
Phát hành 19 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020 10 tháng mười một 2020
tất cả phiên bản ▾
17 tháng mười hai 2019 30 tháng mười 2019 13 tháng chín 2019 13 tháng chín 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang Facebook chính thức
Epic Games Store product page
tất cả trang web (7) ▾

Đăng nhập