Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Treyarch
Nhà phát hành Activision Square Enix Noviy Disk
Phát triển thêm Beachhead Studio Nerve Software Neversoft Entertainment
với... ▾
Bản địa hoá Noviy Disk
Đồ họa bổ sung Raven Software
Ghi âm giọng nói Soundelux Design Music Group
Kiểm tra nguồn đến Raven Software
Phát hành 9 tháng năm 2014 6 tháng hai 2013 29 tháng một 2013
tất cả phiên bản ▾
29 tháng một 2013 20 tháng mười hai 2012 30 tháng mười một 2012 22 tháng mười một 2012 18 tháng mười một 2012 13 tháng mười một 2012 13 tháng mười một 2012 12 tháng mười một 2012
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm
tất cả trang web (5) ▾

68% 19
Đăng nhập