Expansions and additional content for the game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Cities: Skylines - Xbox One Edition Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition Cities: Skylines - Remastered
Nhà phát triển Colossal Order
Nhà phát hành Paradox Interactive
Nhà phân phối Buka Entertainment
Phát triển thêm Tantalus Media
Cổng Tantalus Media
Đồ họa bổ sung Ulysses Graphics
Kiểm tra nguồn đến Enzyme Testing Labs
Phát hành 15 tháng hai 2023 15 tháng tám 2017 15 tháng tám 2017
tất cả phiên bản ▾
21 tháng tư 2017 10 tháng ba 2015
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

83% 15
Đăng nhập